Now Reading
Dievam…Tēvzemei…Brīvībai – Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis

Dievam…Tēvzemei…Brīvībai – Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis

1918. gada 18. novembrī ar Dieva svētību Latvijas valsts dibinātāji izveidoja jaunu un suverēnu valsti. Pirmo reizi vēsturē latvieši bija brīvi no svešas valdības un paši varēja pārvaldīt savu tēvzemi. Visā valstī neskaitāmi cilvēki pateicās Dievam par šo vienreizējo dāvanu.

Ar šo pašu noskaņu – pateicību Dievam – tika sacerēta arī valsts himna “Dievs, svētī Latviju”. To nav iespējams dziedāt citādi kā vien lūgšanas un cieņas noskaņā.

Deviņdesmit gadus vēlāk, piedzīvojusi dažādas valstiskas pārmaiņas, Latvija ir mainījusies un kļuvusi citāda. Un tomēr gadu gaitā Dievs turpinājis dot savu gudrību, spēku un svētību tiem, kas viņu meklē. Tādēļ Latvijas līderiem ir tik svarīgi sanākt kopā harmonijas noskaņā un pateikties Dievam. Latvijas Valsts lūgšanu Brokastis ir iespēja to darīt.

Latvijas Valsts lūgšanu brokastis ir īpašs notikums, kad Latvijas ietekmīgākie un nozīmīgākie vadītāji tiek aicināti kopā, lai sniegtu un saņemtu savstarpēju garīgu, morālu un ētisku iedrošinājumu. Pasākumā cilvēki no dažādām sfērām, profesijām, denominācijām, politiskajām partijām un nacionalitātēm var pulcēties ap cēlākajām Rietumu civilizācijas pamatvērtībām. Cilvēkiem, uz kuru pleciem gulstas liela atbildība, nepieciešams iedrošinājums, vadība un spēks, ko var dot tikai Dievs.

Ir svarīgi saprast, ka Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis nav tikai kārtējā iespēja, kur atkal tie paši vadītāji varētu satikties. Lūgšanu brokastis ir daļa no vēsturiskas, starptautiskas kustības, kas norisinās daudzās tautās visā pasaulē. Katru gadu arvien jaunas valstis uzsāk šo tradīciju, uzaicinot valsts līderus kopīgai sadraudzībai, iedrošinājumam un Dieva meklējumiem lūgšanā. Jau vairākus gadus Lūgšanu brokastu kustība tiek realizēta arī visās trīs Baltijas valstīs.

Ielūgumi nosūtīti aptuveni 1000 cilvēkiem ar ietekmi savās sfērās. To skaitā ir Latvijas prezidents un premjerministrs, Parlamenta locekļi, valdības ministri, pilsētu un pašvaldību priekšsēdētāji, armijas pārstāvji, universitāšu rektori, sociālās aprūpes aģentūru vadītāji, uzņēmēji, mākslinieki, mūziķi, dzejnieki, aktieri un izglītības darbinieki. Piedalīsies arī dažādu konfesiju mācītāji. Ielūgumi nosūtīti arī ES valstu un ASV vēstniekiem, kā arī pašreizējiem un bijušajiem valsts vadītājiem no Igaunijas, Vācijas un Lietuvas.

Rīcības komitejas pārstāvji ir no vairākām kristīgajām konfesijām un organizācijām. Tā nav atkarīga ne no vienas politiskās partijas vai kādas konfesijas. Goda komitejas locekļu vidū ir četru lielāko kristīgo konfesiju vadītāji, kā arī esošie un bijušie nacionālie līderi, kas ir piedalījušies iepriekšējos Lūgšanu brokastu pasākumos un guvuši tajos iedrošinājumu.

Uzaicinājumu piedalīties un teikt apsveikumu ir saņēmis arī prezidents Valds Adamkus. Viņš pats pēdējos astoņus gadus ir atbalstījis Lietuvas Lūgšanu brokastis un organizējis tās Lietuvas prezidenta pilī.

Latvijas Valsts Lūgšanu Brokastis norisināsies 2008. gada 7. novembrī Rīgā, viesnīcā Reval Hotel Latvija plkst. 9:00. Piedalīšanās iespējama tikai ar ielūgumiem un pēc iepriekšējas reģistrēšanās.

 

Scroll To Top