“Kunga Eņģelis” kopā ar pāvestu: lūgšanas par mirušajiem svarīgā nozīme

“Šodienas svētdiena vieno sevī divus noslēpumus. Mēs pieminam visus ticīgos mirušos un svinam Kristus augšāmcelšanos. Tie palīdz dziļāk apzināties, ka, lai gan mūs pārņem skumjas par nāvi, tomēr varam priecāties par mūžīgās dzīves apsolījumu” – teica Benedikts XVI, uzrunājot Sv. Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus. Apcerē pirms lūgšanas “Kunga Eņģelis” pāvests uzsvēra, cik svarīga ir lūgšana par mirušajiem. Citējot encikliku Spe salvi, Svētais tēvs skaidroja, ka nākamā dzīve nav tikai mūžīgā eksistēšana, bet arī iegremdēšanās Kristus bezgalīgās mīlestības okeānā, kur nepastāv laiks. Ticība Kristus uzvarai pār nāvi stiprina pārliecību, ka arī mūsu dzīve nebeigsies līdz ar nāvi, bet, pateicoties Dieva varenībai, mūsu dzīves tumsa kļūs par mūžīgo gaismu.

“Kristīgā cerība neattiecas tikai uz mums pašiem – uzsvēra pāvests. – Cerība attiecas arī uz mūsu tuviniekiem. Mūsu eksistence ir cieši saistīta ar citiem cilvēkiem. Mēs esam saistīti viens ar otru. Tādēļ katrs labais vai ļaunais darbs, zināmā mērā skar mūs visus. Virs šīs zemes svētceļojošas dvēseles lūgšana var palīdzēt citai dvēselei, kura atrodas šķīstītavā. Tādēļ Baznīca aicina lūgties par mūsu aizgājējiem, apmeklēt viņu atdusas vietas. Lai Marija, cerības zvaigzne, stiprina mūsu ticību mūžīgajai dzīvei un pieņem mūsu lūgšanas par mirušajiem brāļiem”.

Benedikts XVI ne tikai aicināja ticīgos lūgties, bet arī pats lūdzās par mirušajiem. Svētdienas pēcpusdienā viņš apmeklēja Svētā Pētera bazilikas grotas, kur aizlūdza par visiem saviem priekšgājējiem.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti