“Kunga Eņģelis” – solidaritāte ar ebreju tautu, karš Kongo DR, cīņa pret nabadzību un badu pasaulē

Tiekoties ar svētceļniekiem un Romas iedzīvotājiem, Benedikts XVI atgādināja, ka pirms 70 gadiem norisinājās tā dēvētas Kristāla nakts notikumi. 1938. gada 9. novembra naktī nacisti visā valstī uzbruka ebrejiem, izdemolējot vai nodedzinot veikalus, birojus, dzīvokļus un sinagogas, un nogalinot vismaz 91 ebreju. Ar Kristāla nakts notikumiem sākās sistemātiskas un brutālas ebreju vajāšanas, kas noveda līdz Shoah. Holokausta laikā kopumā gāja bojā aptuveni seši miljoni Eiropas ebreju.

“Līdz pat šim brīdim izjūtu dziļas sāpes par tā laika traģiskajiem notikumiem – teica pāvests. – Šo notikumu atcere ir aicinājums pasaulei visos līmeņos vērsties pret jebkādām antisemītisma un diskriminācijas formām”. Benedikts XVI norādīja uz nepieciešamību izglītot jauno paaudzi un mācīt tai savstarpējas cieņas nozīmi. Pāvests aicināja ticīgos lūgties par tā laika upuriem un kopā ar viņu apliecināt solidaritāti ebreju tautai.

Apcerē pirms lūgšanas “Kunga Eņģelis” Benedikts XVI apliecināja savu garīgo tuvumu un solidaritāti Kongo Demonkrātiskās Republikas iedzīvotājiem, kuri cieš pilsoņu karu. Pāvests runāja par konflikta traģiskajām sekām. Mājas ir atstājuši vairāk nekā pusotra miljona iedzīvotāju. Viņš mudināja visus labas gribas cilvēkus aktīvi iesaistīties palīdzības sniegšanā un miera veicināšanā šajā Āfrikas zemē. Atgādināja, ka svētdien apritēja 90 gadi kopš Pirmā pasaules kara beigām.

Svētais tēvs runāja par Pateicības dienu, kas Itālijā tiek atzīmēta novembra otrajā svētdienā. Šogad tās temats ir: “Es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst”. Pāvests norādīja uz nabadzības un bada problēmu pasaulē, kas saistīta ar dažu lauksaimniecības produktu straujo cenu kāpumu. Aicināja pateikties Dievam par šī gada ražu.

Apsveicot atsevišķas svētceļnieku grupas, pāvests atgādināja, ka 9. novembrī tiek svinēta Laterāna bazilikas iesvētīšanas gadadiena. Tā ir Romas bīskapa katedrāle. Šie svētki mums atgādina, ka “esam Dieva svētnīca un Dieva Gars mājo mūsos”. Pāvests skaidroja, ka tā ir pirmā bazilika, kas uzcelta pēc imperatora Konstantīna izdotā edikta (313. g.), kas atļāva kristiešiem brīvi apliecināt savu ticību un svinēt kultu. Sākotnēji bazilika veltīta cilvēces Pestītājam, vēlāk par tās aizbildņiem kļuva sv. Jānis Kristītājs un sv. evaņģēlists Jānis. Bazilikā ir notikuši pieci vispārējie Baznīcas koncili. Rūpējoties par garīgo svētnīcu, kas ir visi ticīgie, kuri slavē Dievu Garā un patiesībā, jārūpējas arī par visām tām vietām, kur tie pulcējas. Ticīgo kopienu pienākums ir sargāt un rūpēties par savu dievnamu, kas ir kultūras un vēsturiskā mantojuma sastāvdaļa – uzsvēra Benedikts XVI.

S. Krivteža / Vatikāna Radio, Fides

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti