Dieva bērnu brīvības un grēka nozīme sv. Pāvila mācībā

Priecīgi gaidot Kunga atnākšanu, kopā ar sv. Pāvilu apliecināsim savu ticību. „Kā Ādamā visi mirst, tā Kristū visi tiks atdzīvināti”. Lai Adventa laiks modina mūsos vēlmi sākt jaunu dzīvi kopā ar Kristu. Lai Dievs jūs svētī! – vēlēja Benedikts XVI. Vispārējā audience 3. decembrī notika Pāvila VI zālē. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 4 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.

Dieva bērnu brīvība izpaužas kalpošanā – teica Benedikts XVI. Viņš norādīja uz saitēm starp Ādamu un Kristu svētā Pāvila mācībā. Par to apustulis raksta Vēstulē romiešiem un Pirmajā Vēstulē korintiešiem. Cilvēces krišana tur tiek pieminēta, lai pasvītrotu Kristū saņemtās žēlastības pārpilnību. Līdz ar to, Ādama grēkā krišanu varam aplūkot vienīgi attaisnošanas aspektā – teica pāvests. Attaisnošanu cilvēce saņem Kristū, kurš ir jaunais Ādams.

Svētais tēvs skaidroja, ka apustuļa Pāvila mācība sniedz tā laika jūdu tautas viedokļa sintēzi par grēka dramatismu. Šī mācība ir arī avots Baznīcas dogmai par iedzimto grēku. Pāvils parāda Ādama grēka sekas, kā arī katra cilvēka personīgo atbildību par pieļautajiem grēkiem. Kristus, otrais Ādams, atbrīvo cilvēci no grēka verdzības. Šo brīvību mēs saņemam kristības sakramentā. Kristība paver durvis jaunām attiecībām ar Dievu. Jaunā – Dieva bērnu brīvība izpaužas kalpošanā Kungam, kalpojot saviem brāļiem. Bez tam, šī jaunā brīvība dara mūs atbildīgus par visiem tiem, kuri vēl nav vienoti ar Kristu – katehēzes mācībā uzsvēra Benedikts XVI. – Mēs esam aicināti tiem atklāt cerību, kuras avots ir nevis mūsu cilvēciskie pūliņi, bet Dieva nesavtīgā mīlestība.

Tikšanās noslēgumā pāvests apsveica Itālijas maiznieku federācijas pārstāvjus. Žēlsirdības kongregācijas māsu vadītajam sociālās aprūpes centram Dono di Maria viņi uzdāvināja tūkstots panettoni – saldu Ziemassvētku maizi. Šodien daudzās Apenīnu pussalas pilsētās notiks akcija Itālijas saldie Ziemassvētki, kurā mazi un lieli varēs nobaudīt maiznieku un konditoru izgatavotos našķus. Benedikts XVI uzrunāja arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, aicinot atklāt Adventa laika garīgo nozīmi, stiprināt attiecības ar Kristu un lūgt Mariju, lai viņa iemāca pacietīgi gaidīt un mīlēt.

S. Krivteža, J. Evertovskis / Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti