Now Reading
Klusumā ar Dievu

Klusumā ar Dievu

Šā gada 2. decembrī, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 6 Apgāda Zvaigzne ABC grāmatu veikalā, notika mācītāja Jura Rubeņa grāmatas „Ievads Kristīgajā Meditācijā” atvēršanas svētki. Uz sarunu esmu aicinājis grāmatas autoru. Pastāstiet, lūdzu, kā Jūs pievērsāties kristīgajai meditācijai?
Apmēram beidzamos desmit gadus ceļš, pa kuru Dievs mani ir vedis ir bijis ceļš arvien dziļākā kontemplācijā. Esmu sajutis, ka tas ir ceļš, kurā es pats atrodu arvien dziļāku un piepildītāku ticību, kas man palīdz dzīvot, kas kļūst par kaut ko ļoti svarīgu manā dzīvē. Apzinoties to, cik ārkārtīgi daudziem cilvēkiem ir nepieciešama garīgā dzīve un iespējas savu garīgo dzīvi padziļināt, man radās vēlēšanās padalīties savā pieredzē. Man šķiet, ka viens no svarīgākajiem aspektiem ir tas, ka lielākajai daļai cilvēku vārds „meditācija” automātiski asociējas ar austrumu reliģijām. Šie cilvēki nezina, ka arī kristīgajā tradīcijā jau no pašiem pirmajiem gadsimtiem ir ļoti dziļa un sena kristīgās meditācijas tradīcija. To apzināt, redzēt iespējas, ka mēs to varam lietot ir viens ļoti būtisks ceļš mūsu ticības padziļināšanai. Ir ļoti svarīgi, aktualizēt šo tēmu.
Ko Jums pašam ir devusi pievēršanās meditācijai?
Es jūtu, ka mana garīgā dzīve kļūst dziļāka un īstāka. Tu drīksti kaut ko piedzīvot viņpus saviem vārdiem, priekšstatiem, attēliem. Mums jau mūsu vārdi, domas un priekšstati ir vajadzīgi. Bet tie mūs dažkārt apstādina pie sevis un mēs netiekam tālāk uz priekšu. Bieži vien mēs paši ar saviem priekšstatiem uzliekam zemus griestus savai ticības dzīvei. Meditācija ir ceļš tālāk par visiem šiem priekšstatiem, tēliem un domām. Vismaz manā gadījumā tas ir ceļš pretī autentiskākai, patiesākai cilvēka esībai, pretī autentiskākai garīgajai dzīvei.
Tātad, mēs varam uzskatīt, ka caur meditāciju mēs varam atvērties Dievam.
Es domāju, ka meditācija no vienas puses ir ļoti sens instruments, no otras puses, ārkārtīgi aktuāls instruments, kas daudziem cilvēkiem šodien var palīdzēt atrast ceļu pie Dieva. Cilvēki ļoti bieži apstājas pie dogmām, koncepcijām, rituāliem, kam ir sava jēga, bet cilvēki to visu nesaprot. Meditācijai ir tā milzīgā privilēģija, iet pretī autentiskai, tiešai, nepastarpinātai pieredzei. Tu vari iet šajā nepastarpinātajā pieredzē un tev netiek vispirms uzstādīti priekšnoteikumi. Man šķiet, ka katrs cilvēks, ja viņš pavada noteiktu laiku klusumā ar Dievu, tur spēj saklausīt un sadzirdēt būtiskas lietas.
Liels paldies par sarunu! Lai Jūs Dievs pavada turpmākajā darbā, jo mūsdienu cilvēkiem bieži vien trūkst tā klusuma, kurā viņi var sastapt un iepazīt Dievu!

Aigars Brikmanis, Vatikāna Radio, Rīga.

Scroll To Top