Pasaulē veidojas jauna saziņas kultūra. Baznīcas loma tajā

Uzrunādams konferences dalībniekus, arhibīskaps Čelli pastāstīja, ka bīskapi, kas no visas pasaules ierodas Romā uz audienci Ad limina, mēdz izteikt raizes ne tikai par organizatoriska, ekonomiska un pastorāla rakstura jautājumiem, bet arī par jaunas saziņas kultūras veidošanos savās diecēzēs. Šī kultūra atstāj spēcīgu iespaidu uz kritērijiem, uzskatiem, domāšanas veidu un uz dialogu starp ticīgajiem un visu sabiedrību. Jaunās komunikāciju tehnoloģijas piedāvā arī jaunu sociālo telpu, kurā piedalās galvenokārt bērni un jaunieši. Šodien viņus sauc par „digitāli dzimušajiem”, jo, faktiski, jau kopš ieņemšanas brīža tie ir bijuši pastāvīgā saskarsmē ar jaunajām saziņas tehnoloģijām. Masu saziņas līdzekļi (televīzija, radio, kino, prese) šodien sadzīvo ar personalizētiem saziņas līdzekļiem (satelīttelevīziju, video) un ar interaktīvajiem digitālajiem saziņas līdzekļiem (kompjūteriem, mobilajiem telefoniem, Ipodiem).

Šīs trīs saziņas līdzekļu grupas veido komplicētu mediju panorāmu, kas prasa arī jaunu pieeju cilvēku izglītošanas darbam. Arhibīskaps Čelli uzsvēra, ka ir nepieciešams sagatavot brīvus un atbildīgus masu saziņas līdzekļu lietotājus, lai viņi spētu izdarīt kritisku izvēli savā mediju „diētā” un prastu izvērtēt, kas viņiem tiek pasniegts.

Šodien vairākās starpvalstu sanāksmēs tiek izteiktas rūpes par to, ko jaunieši publicē visiem pieejamajā You-Tube sistēmā, kur nereti nonāk materiāls, kas aizskar viņu pašu, vai citu cilvēku cieņu. Baznīcai šādos apstākļos ir jāprot veikt integrāla cilvēku formācija.

Pontifikālās Sociālo komunikāciju padomes prezidents norādīja arī, ka joprojām pastāv augsts procents to pasaules iedzīvotāju, kuriem nav pieejami masu saziņas līdzekļi. Viņš pastāstīja, ka Baznīca šobrīd veic pētījumus, lai spētu ar tiem nodrošināt vairākas Latīņamerikas un Āfrikas zemes, un lai ar šo līdzekļu palīdzību piedāvātu Kristus vēsti jaunā formātā un jaunā mūsdienīgā valodā.

I. Šteinerte/Vatikāna radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti