Now Reading
Pasaules Jauniešu dienas un Bīskapu sinode bija Svētā Gara zīmes 2008. gadā

Pasaules Jauniešu dienas un Bīskapu sinode bija Svētā Gara zīmes 2008. gadā

Vatikānā ieradās kardināli un Romas kūrijas darbinieki, lai vēlētu viens otram priecīgus Kristus dzimšanas svētkus. «Pateicos jums par auglīgo sadarbību Pētera pēcteča pienākumu veikšanā» – teica Benedikts XVI. Garajā uzrunā pāvests atskatījās uz aizejošā gada svarīgākajiem notikumiem Baznīcas dzīvē. Pirms 50 gadiem mūžībā aizgājis Pijs XII. 2008. gadā apritēja 40 gadi kopš enciklikas Humanae vitae publikācijas un 30 gadi kopš mūžībā aizgājis tās autors pāvests Pāvils VI. Šī gada 28. jūnijā atklāts Svētā Pāvila gads. Tas ir svētceļojuma laiks kopā ar Tautu apustuli.
Pāvests runāja par šogad veiktajiem apustuliskajiem ceļojumiem uz Austrāliju, Amerikas Savienotajām Valstīm un Franciju. Benedikts XVI mēroja ceļu uz Sidneju, lai piedalītos Pasaules Jauniešu dienu svinībās. Tie bija ticības svētki, liecības par Kristu laiks. Svarīgs notikums bija arī Bīskapu sinode. Benedikts XVI plaši skaidroja Dieva Vārda nozīmi Baznīcas dzīvē un misijā. Kristus uzrunā katru cilvēku. Bībele ir dzīva un aktuāla visos laikos. Pāvests uzsvēra, ka Pasaules Jauniešu dienas un Bīskapu Sinode bija Svētā Gara zīmes 2008. gadā.

S. Krivteža / Vatikāna radio

Scroll To Top