Now Reading
Pāvesta vēstījums 42. Pasaules Miera dienā

Pāvesta vēstījums 42. Pasaules Miera dienā

“Apkarot nabadzību, veidot mieru” – tāds ir Benedikta XVI vēstījuma temats Pasaules Miera dienā, kas tiks atzīmēta 2009. gada 1. janvārī. Nabadzības radītā traģēdija, kas smagi skar miljoniem cilvēku tiesības, veicinot un pastiprinot konfliktus, “klauvē pie cilvēces sirdsapziņas”. Pāvests aicina apkarot pasaulē nabadzību, lai veidotu mieru. Lai tas izdotos, jānoiet zināms etaps, proti, jāmaina dažādas pieejas, dzīves veidu, “ražošanas un patēriņa modeļus un varas struktūras”. Nav runa par tīri ārēju darbību. Runa ir vispirms par mentalitātes maiņu. Jāaizbeidz nabagus uzlūkot par slogu un nastu, par tādiem, kuri patērē citu saražoto un dzīvo uz citu cilvēku rēķina. Jāraugās uz trūkumcietējiem kā uz tādiem pašiem Dieva bērniem kā visi – Dieva gribētiem, mīlētiem un aicinātiem veidot vienu kopīgu saimi.

Dokumentā pāvests nosoda pieaugošo plaisu starp bagātajiem un nabagiem. Pašreizējā pārtikas krīze ir saistāma nevis tik daudz ar ēdamā trūkumu, bet gan ar apgrūtināto pieeju pārtikai un dažādām mahinācijām. Šodien esam liecinieki tam, ka nabadzības problēmas netiek adekvāti risinātas. Svētais tēvs norāda arī uz “negatīvajiem triecieniem”, ko izraisa uz “īstermiņa loģiku” balstīta finansiālo maiņu un darījumu sistēma. Tā neņem vērā kopējo labumu un ir bīstama visiem.

Benedikts XVI pauž nemieru par pasaulē izplatītajām pandēmiskajām slimībām, piemēram, malāriju, tuberkulozi un AIDS. Sabiedrība vēl dara pārāk maz, lai tās apkarotu. Kas attiecas uz AIDS, pāvests aicina rīkot dažādas izglītošanas kampaņas, īpaši, jauniešiem, lai tie ar savu seksualitāti apietos atbildīgi – atbilstoši personas cieņai. Pieredze liecina, ka šādas iniciatīvas, kas līdz šim tiek rīkotas, jau nes ievērojamus augļus.

Vēstījumā pāvests nostājas pret “dzimstības mazināšanas kampaņām”, kas tiek organizētas plašā starptautiskā mērogā un nerespektē ne sievietes cieņu, ne laulāto draugu tiesības, ne tiesības uz dzīvību. Nereti nabadzība tiek saistīta ar demogrāfisko pieaugumu, taču, īstenībā, “iedzīvotāju daudzums ir nevis nabadzības faktors, bet gan bagātība” – atgādina Svētais tēvs. Daudzas tautas ir piedzīvojušas strauju ekonomisko augšupeju pateicoties iedzīvotāju kuplajam skaitam. Dokuments atklāj, ka gandrīz puse nabadzīgo pasaulē ir bērni. Tāpēc pāvests mudina visus nopietni iestāties ģimenes labā. Globalizācijai jāvadās no solidaritātes, jo “viena pati tā nespēj veidot mieru”. Tie, kuri iestājas pret nabadzību, ir aicināti veidot ciešas brālības saites un katrā trūkumcietējā saskatīt paša Kristus vaigu.

J. Evertovskis / Vatikāna Radio

Scroll To Top