Now Reading
Kamerūnas bīskapi aicina ticīgos sagatavoties pāvesta vizītei

Kamerūnas bīskapi aicina ticīgos sagatavoties pāvesta vizītei

Kamerūnas Bīskapu konference nosoda korupciju, kas kavē valsts attīstību. No 4. līdz 10. janvārim notika sanāksme, kurā tika pārrunāta pašreizējā situācija valstī. Bīskapi pauda nemieru par perspektīvu trūkumu, jo jaunieši, neraugoties uz iegūto izglītību, nespēj atrast sev piemērotu darbu. Norāda arī uz kristiešu seklo dievbījību, kuru ticība netiek īstenota dzīvē. Bīskapi aicina veikt sirdsapziņas izmeklēšanu un iesaistīties sabiedriskās dzīves norisēs saskaņā ar katoliskās Baznīcas sociālo mācību. Sanāksmes galvenais temats bija gatavošanās Benedikta XVI vizītei, kas notiks no 17. līdz 20. martam. Melnā Kontinenta bīskapiem viņš nodos Āfrikas sinodes darba dokumentu instrumentum laboris. Kamerūnas bīskapi norāda uz pāvesta vizītes garīgo aspektu un mudina ticīgos labi sagatavoties šim svarīgajam notikumam.
S. Krivteža / Fides
Scroll To Top