Now Reading
Kard. Kaspers par Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību nozīmi

Kard. Kaspers par Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību nozīmi

Lai gan ekumenisma dialogā netrūkst grūtību, tomēr nevajedzētu zaudēt drosmi, jo tajā ir arī daudzas spožas cerības zīmes – uzskata kard. Valters Kaspers. Intervijā Vatikāna Radio Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidents atzinīgi novērtēja pēdējā gada veikumu attiecību stiprināšanā ar Austrumu Baznīcām. Pastāstīja, ka 2008. gadā Romā trīs reizes viesojās Konstantinopoles pareizticīgo Baznīcas patriarhs. Bartolomejs I tikās ar pāvestu un uzrunāja Bīskapu sinodi. Kard. Valters Kaspers skaidroja arī ekumeniskās lūgšanas nedēļas temata „Viņi būs viens Tavā rokā” nozīmi.
Kard. V. Kaspers: 2009. gada Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību tematu ir izvēlējušies Korejas kristieši. Koreja ir sadalīta divās daļās, tādēļ vārdi no pravieša Ezehiela grāmatas viņiem ir ļoti svarīgi. Divi koka gabali Dieva rokā kļūst par vienu veselu. Tāds ir Baznīcas vienības tēls. Šodien Baznīca ir sadalīta vairāk nekā divās daļās. Neraugoties uz to, mums nav jākļūst par strādniekiem, lai tās savienotu ar naglām vai līmi. Mēs šos salauztos gabaliņus saliekam Dieva rokā. Atdodam tos labās rokās. Un ne jau mēs ar savām organizācijām, bet tikai Dievs spēj vienot Baznīcu. Tāpēc lūgsim Dievu par Baznīcas vienību.

25. janvārī sv. Pāvila ārpus mūriem bazilikā pāvests Benedikts XVI svinēs lūgšanu nedēļas noslēguma liturģiju. Kāda ir tautu Apustulim veltītā gada loma šajā ekumeniskajā lūgšanā?
 
Kard. V. Kaspers: Jā, sv. Pāvils daudz runāja par Baznīcas vienību. Norādīja uz Baznīcu kā Kristus mistisko Miesu. Pasvītroja, ka Svētais Gars ir šīs vienības autors un tās patiesais centrs. Sv. Pāvila mācība ir īpaši svarīga ekumenisma dialogā. Apustuļa vēstules ir kopīgs pamats attiecībām, pirmāmkārtām, ar protestantu kopienām, kuras lielu uzmanību velta Pāvila mācībai. Tāpēc šajā gadā mums tas ir īpašs iemesls, lai vēl dedzīgāk lūgtos par kristiešu vienotību un strādātu tās labā.

S. Krivteža / Vatikāna Radio

Scroll To Top