Now Reading
Latvijā notiks seminārs, kuru vadīs Pasaules Kristīgās meditācijas kopienas Skolas vadītāja Kim Nataradža

Latvijā notiks seminārs, kuru vadīs Pasaules Kristīgās meditācijas kopienas Skolas vadītāja Kim Nataradža

31. janvārī – 1. februārī pirmo reiz Latvijā notiks Meditācijas Skolas “Seminārs par pamatmācību”, kuru vadīs Pasaules Kristīgās meditācijas kopienas Skolas vadītāja Kim Nataradža. Seminārs notiks M.Pils ielā 4, Vecrīgā (LELB Virsvaldē, zālē).

Kim Nataradža (Kim Nataraja) ir praktizējusī kontemplāciju kopš jaunības un pievienojas Pasaules Kristīgās meditācijas kopienai 1993. gada. 1998. gadā viņa kļuva par Benediktiņu ordeņa oblati (Benediktiņu kopiena lajiem). No 1999. gada viņas kalpošana ir palīdzēt Lorensam Frīmanim OSB vadīt un koordinēt Meditācijas Skolu.

Viņa ir pieredzējusi Garīga vadītāja un meditācijas skolotāja, kas vadīja rekolekcijas Anglijā, Eiropā, ASV, Kanādā un Singapūrā. Kim ir bijusi koledža pasniedzēja un Mūsdienu Valodu fakultātes vadītāja. Viņa ir uzrakstījusi grāmatu „Dejojot ar savu ēnu” (Dancing with Your Shadow).

Skola ir ļoti svarīga attīstības vienība Kristīgās meditācijas kopienā. Tēvs Lorenss ir teicis, ka Skola ir galvenais veids, kā kopienas apmācības darbs tiks paplašināts nākotnē. Skolas galvenais mērķis ir atbalstīt un apmācīt meditētājus, kuri meditē divas reizes katru dienu un kuri vēlas dalīties šajā mācībā ar citiem mīlestības garā.
Apmācība „Seminārs par pamatmācību” ir Skolas pirmā pakāpe. Daži šīs apmācības mērķi ir padziļināt un bagātināt dalībnieku pieredzi un zināšanas par šo tradīciju, kā arī stiprināt vēlmi nodot meditācijas dāvanu citiem. Apmācību laikā iegūtās pieredzes būtiska sastāvdaļa būs iespējas prezentēt savu ievadrunu mazās grupās, lai iegūtu vērtīgas piezīmes par savu runu, un apspriest bieži uzdotos jautājumus, kas attiecas uz mācību.
Citi svarīgi apmācības elementi ir īsas sarunas par „pamatmācību” un „tradīcijas vēsturi”, kam seko mazo grupu diskusijas. Tāpat tiks veikta izpēte par Ceļojuma psiholoģiskajām stadijām, pēc kuras notiks diskusija.
Šī apmācība ir tikai sākums no tā, ko klausītājiem var piedāvāt Skola. Šīs programmas otrā pakāpe ir „Kristīgā misticisma saknes” un „Skolas seminārs”. Skolas trešā pakāpe ir „Skolas rekolekcijas”: atšķirība starp vienkāršam rekolekcijam un „Skolas rekolekcijam” ir uzsvars uz dziļu klusumu ar minimālu apmācīšanu un ikdienas satikšanos ar vienu no rekolekciju vadītājiem. Dalībnieki tiek iedrošināti nelasīt neko, tādējādi nodrošinot iespēju iedziļināties paša pieredzē un pārceļot no prāta uz sirdi.
Sīkākai informācijai par Skolu ielūkojieties Pasaules Kristīgās meditācijas kopienas Skolas mājas lapā: www.schoolforteachers.org.
Vai Skola ir piemērota man?
„Es meditēju gadu vai ilgāk. Es cenšos nostiprināt savu ikdienas praksi. Meditācija manā dzīvē ir milzīga dāvana un es vēlētos to pieņemt un iekļaut savā ikdienā vēl dziļākā līmenī. Tāpat mani ļoti vilina iespēja labāk izprast Džona Meina mācību un ieraudzīt, kā tā attīstās no mūsu bagātās kristietības tradīcijas. Savā ziņā es vēlētos šajos meditācijas augļos un mācības dāvanā dalīties arī ar citiem. Varbūt es neesmu „skolotājs”, bet es gribētu, lai Kristus māca caur mani. Būtu labi, ja es varētu saņemt zināmu palīdzību par meditācijas pārrunāšanu ar citiem cilvēkiem un padomus, kā labāk atbildēt uz viņu jautājumiem. Vienotības sajūta, ko es gūstu meditējot, piešķir man lielu spēku un prieku.”
Seminārs par pamatmācību ir veidots tādiem cilvēkiem, kas meditē atbilstoši Džona Meina OSB mācībai vismaz vienu vai divus gadus, ir piedalījušies seminārā „Atgriešanas mājās: Ievads Kristīgajā meditācijā” un vēlas padziļināt savu izpratni un uzticību šim ceļam.

Tuvāka informācija:
Georgs Indulēns
Latvijas Kristīgās meditācijas kopienas vadītajs

Scroll To Top