Lūgšanas par bezdarbniekiem, slimniekiem, Latvijas ģimenēm, un jauniem paaicinājumiem

Izveidojusies tradīcija pie Dievmātes skulptūras novietot zīmītes ar uzrakstītajiem nodomiem, ar kādiem ticīgie ierodas, lai piedalītos svētkos. Kā pateicību par uzklausītajām lūgšanām ticīgie bieži novieto aizdegtu sveci pie brīnumaina Jēzus Kristus Krusta, Dievmātes skulptūras baznīcā vai arī speciāli iekārtotajā Dieva Žēlsirdības sveču kapelā.
Katru mēnesi Viļānos kalpojošie Mariāņu Tēvi uz Fatimas Dievkalpojumu aicina ticīgos no visas Latvijas. Katru mēnesi ir arī kāds īpašs nodoms, kurā lūdzas visi svētceļnieki.
13.janvārī, atbildot uz konkrēto situāciju valstī, mariāņu Tēvi aicina lūgties par bezdarbniekiem, un visiem tiem, kuriem pastāv reālas briesmas tuvākajā laikā pazaudēt darbu.
Savukārt13.februārī Fatimas Dievmātes svētki Viļānu baznīcā būs veltīti par visiem slimniekiem. Sakarā ar nodomu īpašā veidā lūgties par slimniekiem, Mariāņu Tēvi izdeva speciālu lūgšanu grāmatiņu – „Slimnieku Veselība, lūdz par mums!” Viļānu baznīcā no 2. – 11.februārim katru dienu tiks celebrētas sv. Mises par slimniekiem, vienlaicīgi arī viņu nodomā Dieva Žēlsirdības sveču kapelā tiks iedegtas sveces.
13.martā Viļānu baznīcā īpašā veidā tiks aizlūgts par visām Latvijas ģimenēm. Viens no Dieva dāvātiem paaicinājuma ceļiem uz svētumu ir ģimene. Lūdzamies, lai visas Latvijas ģimenes pieaugtu svētumā, lūdzamies arī par topošajam ģimenēm, par gaidāmajiem bērniņiem.
Turpretī uzreiz pēc Kristus Augšāmcelšanās svētkiem – 13. aprīlī – lūgšanas tiks veltītas nodomā par jauniem paaicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi. 
 

t. Benedikts MIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti