Izdots pāvesta vēstījums 43. Pasaules sociālo komunikāciju dienai

Pāvests ir izdevis vēstījumu 43. Pasaules sociālo komunikāciju dienai. Tās nosaukums šogad ir „Jaunas tehnoloģijas, jaunas attiecības. Veicināt cieņas, dialoga un draudzības kultūru.” Pāvests raksta, ka jaunās digitālās tehnoloģijas veicina pārmaiņas saziņas modeļos un cilvēku attiecībās. Jo īpaši šīs pārmaiņas ir vērojamas starp jauniešiem, kas ir izauguši ciešā kontaktā ar jaunajām tehnoloģijām un kas jūtas ērti digitālajā pasaulē.
„Šī gada vēstījumā domās kavējos pie tiem, kas veido daļu no tā dēvētās digitālās paaudzes. Ar viņiem vēlos dalīties dažos jautājumos par jauno tehnoloģiju ārkārtējo potenciālu,” raksta Benedikts XVI un piebilst, ka šīs tehnoloģijas ir īsta dāvana cilvēcei. Pāvests aicina darīt visu iespējamo, lai labums, ko tās sniedz, kalpotu visiem cilvēkiem un visām kopienām.

Mobilie tālruņi un kompjūteri sniedz iespēju vienā mirklī nosūtīt vārdus un attēlus uz vistālākajiem pasaules nostūriem. Iepriekšējās paaudzes par to nespēja pat iedomāties. Jaunieši izmanto digitālās tehnoloģijas, lai sazinātos ar saviem draugiem, satiktu jaunus draugus, radītu interešu kopienas, gūtu informāciju un dalītos savos uzskatos. No šīs jaunās saziņas kultūras izriet daudzas priekšrocības. Ģimenes var saglabāt kontaktus arī tad, ja tās šķir milzu attālumi, studenti un zinātnieki var viegli rast pieeju dokumentiem un zinātniskajiem atklājumiem. Viņi var darboties kā vienota komanda, neraugoties uz attālumiem, kas tos šķir. Bez tam, jauno mediju interaktīvais raksturs dod ieguldījumu sociālajā progresā.

Pāvests raksta, ka jauno tehnoloģiju popularitāte nevar pārsteigt, jo tās atbilst cilvēku vēlmei veidot attiecības citam ar citu. Šī sazināšanās un draudzības vēlme ir ierakstīta cilvēka dabā. Svēto Rakstu gaismā to varam lasīt kā mūsu dalību Dieva vienojošajā mīlestībā. Dievs vēlas, lai visa cilvēce būtu vienota ģimene. „Tad, kad jūtam nepieciešamību tuvoties citiem cilvēkiem, kad vēlamies tos iepazīt labāk, kā arī iepazīstināt viņus ar sevi, mēs atbildam uz Dieva aicinājumu. Tas ir aicinājums, kas ir ierakstīts mūsu dabā, jo mēs esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības, bet Dievs ir komunikācijas un komūnijas, jeb kopības Dievs.

„Tad, kad atveramies citiem, mēs līdz pilnībai novedam mūsu visdziļākās vajadzības un tuvojamies cilvēcības pilnībai,” raksta pāvests vēstījumā Pasaules Sociālo komunikāciju dienai. Viņš turpina: „Radītājs mūs ir iecerējis, lai mēs mīlētu. Bez šaubām, es nerunāju par pārejošām, virspusējām attiecībām. Es runāju par patiesu mīlestību, kas veido Jēzus morālās mācības centru. „Tev būs Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka” un „tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu” (sal. Mk 12,30-31).

Šai gaismā pārdomājot par jauno tehnoloģiju nozīmi, ir svarīgi ievērot ne tikai to spēju veicināt kontaktus starp cilvēkiem, bet arī satura kvalitāti. Pāvests vēršas pie visiem labas gribas cilvēkiem, kas darbojas digitālās komunikācijas jomā, lai viņi veicinātu cieņas, dialoga un draudzības kultūru. Ir jāatsakās izplatīt vārdus un attēlus, kas atstāj degradējošu ietekmi uz cilvēku, ir jāatsakās no visa, kas veicina naidu un neiecietību, noniecina cilvēka seksualitātes un intimitātes skaistumu, paverdzina vājos un neaizsargātos.

Jaunās tehnoloģijas ir pavērušas ceļu dialogam starp dažādu zemju, kultūru un reliģiju pārstāvjiem. Jaunā digitālā arēna, tā dēvētā kibernētiskā telpa, ļauj tikties un iepazīt citu cilvēku vērtības un tradīcijas. Lai šādas tikšanās būtu auglīgas, tās prasa godīgas un korektas izteiksmes formas, kā arī uzmanīgu un cieņas pilnu ieklausīšanos. Pāvests norāda, ka dialogam ir jābūt sakņotam savstarpējos patiesības meklējumos. Benedikts XVI atgādina, ka dzīve nav vienkāršs faktu un pieredzes savirknējums. Tā ir patiesā, labā un skaistā meklējumi. Tieši tāpēc izdarām izvēli, īstenojam savu brīvību un rodam laimi un prieku patiesajā, labajā un skaistajā. Pāvests aicina neļauties maldiem, jo netrūkst tādu cilvēku, kas meklē vienīgi patērētājus samudžināto iespēju tirgū.

Vēstījumā pāvests kavējas pie draudzības jēdziena, sakot, ka tas ir viens no viscēlākajiem cilvēciskās kultūras ieguvumiem. „Draudzībā mēs augam un attīstāmies kā cilvēciskas būtnes. Tieši tāpēc patiesa draudzība vienmēr ir bijusi uzskatīta par vislielāko bagātību, kas cilvēkam pieder,” raksta Benedikts XVI. Viņš aicina būt uzmanīgiem, lai draudzību nepadarītu banālu. Svētais tēvs piebilst: „Būtu skumji, ja mūsu vēlēšanās attīstīt draudzību ar Internet palīdzību, liktu atstāt novārtā ģimeni, tuvākos un tos, ko satiekam ikdienas realitātē – darbavietās, skolā, brīvajā laikā. Tad, kad virtuālās attiecības kļūst pārmērīgas, cilvēks izolē sevi no apkārtējiem.” Pāvests norāda, ka draudzība ir liels cilvēcisks labums, taču tam tiktu izsmelta vērtība, ja to uzskatītu par pašmērķi. Draugiem ir jāatbalsta un jāiedrošina citam citu, palīdzot attīstīt viņu talantus un rosinot kalpot cilvēku kopienai. Šai ziņā pāvests atzinīgi novērtē jaunos digitālos tīklus, kas cenšas veicināt solidaritāti, mieru, taisnību, cilvēktiesības, cieņu pret dzīvību un visu radīto.

Vēstījuma noslēgumā Benedikts XVI vēršas pie katoļu jauniešiem, aicinot viņus liecināt par savu ticību digitālajā pasaulē. „Ar entuziasmu sludiniet Evaņģēliju saviem vienaudžiem! Jūs pazīstat viņu bailes un cerības, viņu centienus un vilšanās. Visdārgākā dāvana, ko varat viņiem sniegt, ir Dieva Labā Vēsts. Cilvēka sirds tiecas pēc pasaules, kurā valda mīlestība, kur notiek dalīšanās, kur tiek celta vienotība, kur brīvība rod savu nozīmi patiesībā un kur katra cilvēka identitāte tiek īstenota cieņas pilnā kopībā.”

I.Šteinerte/Vatikāna radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti