Now Reading
“Kunga Eņģelis” kopā ar pāvestu: sv. Pētera katedra

“Kunga Eņģelis” kopā ar pāvestu: sv. Pētera katedra

Grēks ir garīgā paralīze. Tikai pateicoties Dieva žēlsirdībai, cilvēks var tikt izdziedināts un sākt jaunu ceļu. Par to Benedikts XVI runāja apcerē pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis”. Skaidrojot svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu par paralītiķa izdziedināšanu, pāvests uzsvēra, ka fiziskā atveseļošanās ir dvēseles izdziedināšanas zīme. Tas ir saņemtās piedošanas rezultāts.
Baznīca 22. februārī atzīmē sv. Pētera katedras liturģiskos svētkos. To galvenā iezīme ir pateicība Dievam par apustuļiem un viņu pēctečiem uzticēto misiju. „Katedra” ir bīskapa krēsls, kas tiek novietots diecēzes katedrālē. Tas ir bīskapa morālās autoritātes simbols un viņa „maģistērija” zīme. Romā šos svētkus svinēja jau IV gadsimtā. Pēc apustuļu Pētera un Pāvila nāves visa katoļu kopiena atzina Romas bīskapa primātu. Par to liecināja tādi svētie kā Ignācijs no Antiohijas un Irenejs no Lionas – skaidroja Benedikts XVI.

„Romas bīskapa īpašo kalpojumu ir apstiprinājis Vatikāna II koncils – teica pāvests. – Baznīcas kopībā pilnīgi likumīgi pastāv vietējās Baznīcas ar to īpašajām tradīcijām, saglabājot neskartu Pētera primātu. Romas bīskaps vada ticīgo kopienu un rūpējas, lai bagātā daudzveidība kalpotu vienībai.” Benedikts XVI aicināja ticīgos lūgties par viņu, lai varētu uzticīgi veikt apustuļa Pētera pēcteča pienākumus. „Uzticoties Jēzus žēlsirdībai, ar ticību un cerību sāksim Lielo gavēni, gandares un žēlastības laiku” – teica pāvests, apsveicot svētceļniekus.

S. Krivteža / Vatikāna Radio

Scroll To Top