Now Reading
Vēstule no Rīgas Augstākā Reliģijas Zinātņu institūta

Vēstule no Rīgas Augstākā Reliģijas Zinātņu institūta

Kāda ir mūsu specifika, un ar ko nodarbojas mūsu absolventi? RARZI sagatavo katehētus – kristīgās ticības tālākdevējus, kas ir pilnvērtīgi sagatavoti visdažādā-kajiem garīgās aprūpes darbiem (skolotāji sākumskolās un vidusskolās, kapelāni slimnīcās un cietumos, dažādu garīgo kustību (gan ģimeņu, gan uzņēmēju) animatori, evaņģelizētāji, misiju darbinieki, katoliskās inteliģences pārstāvji u.t.t.).
Kādi saskarsmes punkti ir mūsu ticībai ar pasauli? Tā ir pazīšana un mīlestība – „Jo vairāk ko iepazīstam, jo vairāk iemīlam, un jo vairāk iemīlam, jo vairāk vēlamies to iepazīt” (sv. Augustīns). Tādējādi, paļaujoties uz Jēzu Kristu un balstoties mūsu ticības patiesībās esam atvērti dialogam ar jebkuru cilvēku, kas īpaši aktuāli Latvijas sabiedrībā, kur galvenā problēma ir dialoga trūkums. Savā atvērtībā pilnībā respektējam katra cilvēka izvēles brīvību, kas sakņojas mūsu visu līdzībā ar pašu Dievu, taču aizstāvam arī Dieva, Radītāja tiesības – atklāt katrai radībai Patiesību par Dievu un cilvēku. Mēs aicinām ikvienu uz daudzpusēju ieklausīšanos un aktīvu prāta darbību, kuru stiprina ticība, un kas vainagojas savstarpējā izpratnē un patiesā mīlestībā uz līdzcilvēkiem un Dievu. Tādējadi, ceram uz sabiedrības atveseļošanos.
Lai varētu sekmīgi turpināt mūsu mācību programmas un ieceres, lūdzam katru labas gribas cilvēku, kurš jūt sevī aicinājumu atbalstīt mūs (RARZI) un, ja viņa rocība to atļauj, tad atsaukties un palīdzēt mums (RARZI) finansiāli. Tādējādi, kopā ar bīskapiem, priesteriem, diakoniem un katehētiem īstenojot tuvākmīlestību caur sa-biedrības izglītošanas kalpojumu.
Kā pateicību par ziedotāju labo gribu mēs apņemamies katru piektdienu mācību semestra laikā, Institūta (RARZI) organizētajā Svētajā Misē, sv. Magdalēnas baznīcā, pl. 16.40, aizlūgt par ziedotājiem un viņu vajadzībām Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
 

RARZI moderators, Rīgas arhibīskaps-metropolīts Jānis kardināls Pujats

RARZI direktors, priesteris Zbigņevs Stankevičs, Dr. Theol.

Scroll To Top