Vispārējā audience: pāvests svētī slimniekus un skaidro sv. Jāņa Klimaka mācību

„Šodien, Dievmātes parādīšanās Lurdā piemiņas dienā, svinam Pasaules slimnieku dienu. Visus, kuri nes ciešanu krustu, novēlu Bezvainīgās Jaunavas Marijas aizbildniecībai” – teica Benedikts XVI, uzrunājot vispārējās audiences dalībniekus. 11. februārī uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.
Cilvēks aug pazemībā, ejot pa paklausības ceļu – uzsvēra Benedikts XVI. Iepriekšējā trešdienā viņš noslēdza katehēzes ciklu par svēto Pāvilu. Atgriežoties pie viduslaiku ievērojamākajiem garīgajiem autoriem, šodien pāvests pievērsās svētā Jāņa Klimaka personībai. Dzimis 575. gadā, jau 16 gadu vecumā uzsāka mūku dzīvi Sinaja kalnā. Tur viņš 40 gadus pavadīja kā eremīts, bet vēlāk kļuva par klostera abatu. Nomira 650. gadā.

Jāņa Klimaka uzvārds tulkojumā no grieķu valodas nozīmē „kāpnes”. Savas dzīves laikā sarakstīja tāda paša nosaukuma darbu: „Paradīzes kāpnes”. Svētais Jānis atteicās no pasaulīgās dzīves, lai sasniegtu mīlestības pilnību. Grāmatā, ko viņš adresējis mūkiem, aprakstītas garīgās pilnības pakāpes, kas sākas ar atteikšanos un noslēdzas ar mīlestību, kas ir visa kalngals.

Personas pilnveidošanās laiku iezīmē trīs galvenie posmi. Pirmkārt, fiziska attālināšanās no sirdij tuviem cilvēkiem un vietām, kā arī gavēšana un šķīstība sagatavo mūku paklausībai, kas ir pazemības skola. Paklausot viņš pieaugs pazemībā. Otrkārt, būtiska ir cīņa ar savām tieksmēm. Askēze un Dieva žēlastība attīra dvēseli un palīdz augt tikumos. Treškārt, runājot par garīgās izaugsmes ceļu, svētais Jānis parāda, kādā veidā sasniedzams dvēseles miers. Cilvēkam ir svarīgi iemācīties izvērtēt katru savas rīcības aspektu, aplūkot savas darbības motīvus un augt sirds smalkjūtībā. Dvēseles miers ir dievišķo noslēpumu kontemplācijas sākums. Savukārt mīlestība ir šo kāpņu virsotne. To sasniedzot, dvēsele vienojas ar Dievu.

Benedikts XVI atgādināja, ka svētā Jāņa Klimaka darbs – lai gan rakstīts pirms daudziem gadsimtiem un adresēts mūkiem – ir aktuāls arī šodien. Tajā katrs kristietis noteikti atradīs vadlīnijas savai dzīvei. Šī svētā mūka mācība ikvienam no mums var palīdzēt dziļāk ieiet Kristus nāves un augšāmcelšanās noslēpumā – teica pāvests.

Audiences noslēgumā Benedikts XVI apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas, starp kurām bija arī Fokolāru kustības un sv. Egīdija kopienas rīkoto tikšanos dalībnieki. Pāvests uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, atgādinot, ka šodien tiek atzīmēta Pasaules slimnieku diena. 11. februāra pēcpusdienā sv. Pētera bazilikā Pontifikālās slimnieku pastorālās aprūpes padomes prezidents kard. Havjērs Lozano Barragans svinēs Svēto Misi, kuras noslēgumā pāvests dos svētību slimniekiem. Pirms Euharistijas ticīgie kard. Andželo Komastri vadībā skaitīs rožukroņa lūgšanu.

S. Krivteža, J. Evertovskis / Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti