Prezentēta jaunā Pontifikālā gadagrāmata

28. februārī pāvestam tika prezentēta jaunā Pontifikālā gadagrāmata. Ar to iepazīstināja Vatikāna valsts sekretārs Tarčizio Bertone un Vatikāna valsts sekretariāta substitūts vispārējās lietās Fernando Filoni. Grāmatu sagatavoja Baznīcas Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieks Vittorio Formenti, profesors Enriko Nenna un citi šīs pārvaldes darbinieki. Par iespiešanu tipogrāfijā atbildēja priesteris Pjetro Miļjasso.

Pāvests ar lielu interesi aplūkoja jauno gadagrāmatu un tajā publicētos datus. Viņš pateicās visiem, kuri ir rūpējušies par tās izdošanu. Pontifikālā gadagrāmata liecina, ka 2008. gadā pāvests ir izveidojis vienu metropoliju un 11 jaunas bīskapijas. Pavisam pasaulē ir nominēti 169 jauni bīskapi.

Pēdējo divu gadu laikā katoļu skaits pasaulē ir bijis stabils – 17,3%.

Bīskapu skaits, salīdzinot ar 2006. gadu, 2007. gadā ir pieaudzis no 4898 līdz 4946, tātad, par 1%. Vislielākais pieaugums bīskapu rindās ir vērojams Okeānijā (4,7%), Āfrikā (3%) un Āzijā (1,7%). Mazāk jaunu bīskapu iesvētīts Eiropā (0,8%).

Priesteru skaits kopš 2000. gada ir sācis nedaudz pieaugt, salīdzinot ar iepriekšējiem divdesmit gadiem. Pēdējo astoņu gadu laikā tas ir audzis sekojoši: ja 2000. gadā priesteru pasaulē bija 405 178, tad 2006. gadā šis skaits palielinājās līdz 407 262 un 2007. gadā līdz 408 024. Dažādos pasaules reģionos izmaiņas priesteru sastāvā ir atšķirīgas. Ja Āfrikā un Āzijā laikposmā no 2000. līdz 2007. gadam šī dinamika ir bijusi aizvien pieaugoša, Amerikas kontinentā tā palikusi apmēram nemainīga, bet Eiropā un Okeānijā kritusies no 6,8% līdz 5,5%.

Pasaulē ir audzis arī pastāvīgo diakonu skaits. 2007. gadā to ir kļuvis par 4,1% vairāk nekā 2006. gadā. Skaitlis ir mainījies no 34 520 līdz 35 942 diakoniem. Vairāk jaunu diakonu iesvētīts Āfrikā, Āzijā un Okeānijā. Arī Eiropā un Amerikā diakonu tai pašā gadā ir kļuvis vairāk par 4,0%.

Kandidātu skaits uz priesterību pasaules līmenī ir audzis no 115 480 2006. gadā līdz 115 919 2007. gadā, tātad, par 0,4%. Nedaudz vairāk to ir Āfrikas un Āzijas kontinentos, bet Eiropā un Amerikā samazinājies no 2,1% līdz 1%.

I. Šteinerte/Vatikāna radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti