Now Reading
Vēstījumā biktstēviem pāvests izceļ Grēksūdzes sakramenta nozīmi

Vēstījumā biktstēviem pāvests izceļ Grēksūdzes sakramenta nozīmi

Lielajā Gavēnī pāvests nosūtīja vēstījumu Apustuliskās Penitenciērijas lielpenitenciāram, kardinālam Frensisam Stefordam, kā arī viņa vadītās iestādes rīkoto ikgadējo kursu dalībniekiem. Šie kursi ir paredzēti tiem, kas ikdienā piešķir grēksūdzes sakramentu – tātad, biktstēviem. Šogad kursi notiek jau 20. gadu pēc kārtas un tos, kā vienmēr, apmeklē daudzi klausītāji.
Pāvests vēstījumā izceļ grēksūdzes sakramenta nozīmi. Tas palīdz veidot taisnīgu sirdsapziņu. Laikmetā, kad aizvien vairāk zūd grēka apziņa, cilvēks savu vainu cenšas mazināt ar dažādiem nepietiekamiem līdzekļiem. Benedikts XVI norāda, ka sirdsapziņas audzināšanai ir noderīgi vairāki garīgie un pastorālie līdzekļi, to skaitā katehēze, homīlija, garīgā vadība, Izlīgšanas sakraments un Euharistijas svinēšana.

Īpaši svarīga ir katehēze. Tāpat kā visi sakramenti, arī Grēksūdzes sakraments prasa iepriekšēju sagatavošanos. Katehēze palīdz audzināt sirdsapziņu, liekot tai labāk izprast grēka jēgu.

Savukārt, homīlija izglīto sirdsapziņu. Šodien, pateicoties jaunajiem masu saziņas līdzekļiem, tā izskan ne tikai dievnama iekšienē, bet arī ticīgo mājās.

Pāvests uzsvēra, ka šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešami arī gudri un svēti garīgie vadītāji. Bikstēviem ir jārūpējas ne tikai par ticīgo, bet arī par savu garīgo dzīvi.

Euharistijas svinībās ikreiz tiek atgādināts, ka Kristus izlēja savas asinis par mūsu grēku piedošanu, tāpēc dalība Svētajā Misē nozīmē pilnīgu tikšanos ar Tēva mīlestību uz katru no mums.

Benedikts XVI aicināja biktstēvus būt par cienīgiem dievišķās mīlestības kalpiem un atbildīgiem sirdsapziņas izglītotājiem. Pāvests cildināja svētā Jāņa Marijas Vianeja, jeb Arsas prāvesta dzīves piemēru. Tieši šogad aprit 150 gadi, kopš viņš aizgāja mūžībā. Martiroloģija grāmatā par Arsas prāvestu ir teikts, ka „vairāk nekā 40 gadus viņš apbrīnojamā veidā vadīja sev uzticēto draudzi, sprediķojot, lūdzoties un dzīvojot grēku nožēlas garā. Ik dienas viņš katehizēja bērnus un pieaugušos, piešķīra Izlīgšanas sakramentu tiem, kas nožēloja grēkus. No Euharistijas viņš smēlās mīlestību un daudzus cilvēkus tuvināja Dievam.”

Pāvests uzticēja biktstēvus Jaunavas Marijas aizbildniecībai. Šai Gavēņa laikā viņa tiek godināta kā Kunga kalpone un Izlīgšanas Māte.
LRKBIC

Scroll To Top