Now Reading
Arsas prāvests būs visu priesteru aizbildnis

Arsas prāvests būs visu priesteru aizbildnis

Pēc trīs nedēļām sāksies Priesterības gads, ko pāvests pasludināja 16. martā, tiekoties ar Klēra kongregācijas rīkotās plenārsesijas dalībniekiem. Svinību norises programma ietverta kongregācijas prefekta kard. Klaudio Hjummesa un sekretāra arhib. Mauro Piačenca parakstītajā vēstulē, kas nosūtīta visiem bīskapiem. „Varam lepoties ar daudziem labiem un svētiem priesteriem – vēstulē raksta kard. Hjummess. – Tas būs priesteru lūgšanu gads kopā ar priesteriem un par priesteriem.”
Kardināls skaidro, ka Baznīca vēlas viņiem parādīt mīlestību, cieņu un pateicību. Bez priesteriem nebūtu Baznīcas. Klēra kongregācijas prefekts atzina, ka šodien dažu priesteru rīcība nereti rada nopietnas problēmas. Uzsvēra, ka šādos gadījumos ir nepieciešams rūpīgi izpētīt situāciju un sodīt vainīgos. Taču vairākums priesteru ir lūgšanas cilvēki, kas pašaizliedzīgi kalpo Kristum un brāļiem. Ar savu dzīvi viņi apliecina mīlestību uz Dievu, Baznīcu un cilvēkiem. Kard. Hjummess uzsvēra, ka lielāku uzmanību jāvelta arī apstākļiem, kādos dzīvo priesteri.

Priesterības gada tēma: „Kristus uzticība, priestera uzticība”. Tas sāksies 19. jūnijā, Vissvētās Jēzus Sirds svētkos. Priesterības gadu pāvests atklās ar vesperu liturģiju sv. Pētera bazilikā. No Francijas tiks atvestas sv. Jāņa Vianeja relikvijas. Šogad 4. jūnijā Baznīca atzīmēs viņa nāves 150. gadadienu. No 1928. gada sv. Jānis Vianejs tiek godināts kā prāvestu aizbildnis, bet šogad Benedikts XVI pasludinās viņu par visu priesteru debesīgo aizbildni.

Klēra kongregācijas vadītāji aicina bīskapus 19. jūnijā garīgi vienoties ar pāvestu, atklājot Priesterības gadu savu diecēžu katedrālēs un lielākajos sanktuārijos. Jubilejas gada ietvarā klajā nāks dokuments „Ieteikumi bikstēviem un garīgajiem vadītājiem”, kā arī Benedikta XVI uzrunu apkopojums par priesteru dzīvi un misiju mūsdienu pasaulē. Plašāku informāciju par Priesterības gada pasākumu programmu var iegūt Klēra kongregācijas interneta mājas lapā www.clerus.org. Tajā publicēti arī materiāli, kas paredzēti priesteru rekolekcijām, lūgšanu dienām un citiem pastorālajiem pasākumiem. Jubilejas gads noslēgsies 2010. gada 11. jūnijā, Vissvētās Jēzus Sirds svētkos. Tā būs arī Pasaules Priesteru diena.

S. Krivteža / Vatikāna Radio

Scroll To Top