Atklāta vēstule Rīgas mēram Jānim Birka kungam Rīgā, 2009. gada 12. maijā

Š.g. 8.maijā Jūsu pārraudzībā esošā Rīgas domes sapulču, gājienu un piketu pieteikumu izskatīšanas komisija diemžēl nolēma atļaut homoseksuāļu praida gājienu Rīgā, kaut gan šai laikā tūkstošiem cilvēku rakstiski piesūta savu protestu pret netikumības propagandu.

Uzskatām, ka homoseksuālisma atbalstīšana no pilsētas Tēvu puses ir smags pārkāpums gan pret vispārcilvēcisko morāli, gan pret mūsu valstī pastāvošajiem likumiem, jo: pirmkārt, likums „Par pašvaldībām” (15. pants nr. l2.) attiecīgām personām uzliek par pienākumu apkarot netiklību; otrkārt, to pašu prasa arī Satversmes 116, pants, jo lai aizsargātu tikumību, Satversme ļauj iegrožot pat personas tiesības, kas tieši attiecas ari uz praida rīkotājiem; treškārt, Rīgas dome, atbalstot homoseksuālisma propagandu, diemžēl grauj ģimeni, ko aizsargā 1989. gadā pieņemtā ANO Konvencija par bērnu tiesībām, kas ir saistoša arī Latvijā.

Ir dzirdēti ciniski uzskati, ka (nekur?) neesot definēts, kas ir morāle vai tikumība. Ir gan dīvaini dzirdēt šādus prātojumus, jo uz morāles jēdziena taču balstās visu valstu likumdošana, kas paredz sodus par dažāda veida pārkāpumiem, ieskaitot seksuālos. Pat mazs bērns saprot, kas ir netaisni vai apkaunojoši. Vai tiešām galvaspilsētas pašval­dībai nav drosmes laicīgi nostāties pret perversijām likuma vārdā? Homoseksuālisms taču ir tāds recidīvs morālē, kas atgādina hitlerisma un staļinisma paņēmienus ar varas draudiem pieradināt cilvēkus klusēt, aprobēt vai pat slavināt neģēlības! Vai tiešām tagadējās krīzes laikā, kad bērniem skolās un bērnudārzos vecāki nespēj samaksāt pat  pusdiennaudu, jāizdod tūkstošiem latu, lai nodrošinātu un atbalstītu ģimenes grāvēju propagandu? Kādu priekšzīmi Rīgas dome dod citu Latvijas pilsētu domēm ar savu rīcību, izdabājot iebraucēju perversitātei?

Sabiedrība joprojām tic, ka Rīgas domē pārsvarā ir reāli domājoši un atbildīgi vīri, kas šo homoseksuāļu praida jautājumu izlems atbilstoši likumu un morāles normām.

Kardināls Jānis Pujats,
katoļu arhibīskaps – metropolīts

Aleksandrs,
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti