Now Reading
Kas tic, tas meklē patiesību – pāvesta uzruna Jeruzalemes “Notre Dame” centrā

Kas tic, tas meklē patiesību – pāvesta uzruna Jeruzalemes “Notre Dame” centrā

Vizītes Izraēlā pirmās dienas pēdējais punkts bija tikšanās ar starpreliģiju dialoga organizāciju pārstāvjiem. Uz tikšanos ar Benediktu XVI Pontifikālajā „Notre Dame of Jerusalem Center” institūtā bija sapulcējušies kristieši, ebreji, musulmaņi, drūzi, samarieši u.c. Centrs atrodas netālu no Jeruzalemes Jaunajiem vārtiem.

„Ticīgo uzdevums ir atklāti sludināt to, kas mums ir kopīgs”, teica pāvests, tiekoties ar dažādu reliģiju pārstāvjiem. Uzsvēra, ka pastāvošās atšķirības nedrīkst mazināt cieņu pret Visvareno, kas mūs vieno ar citiem cilvēkiem. Šīs transcendentālās realitātes avots ir Dievs. „Ticība apliecina patiesības esamību. Kas tic, tas meklē patiesību”, teica Benedikts XVI. Nepieciešams kopīgi sludināt, ka Dievs eksistē, ka Viņš mūs ir radījis, ka aicina katru no mums, lai mēs dzīvotu saskaņā ar Viņa gribu. Šīs patiesības pazīšana pozitīvi ietekmē arī sabiedrisko dzīvi. Patiesība atver ceļu uz mieru. Atzīstot, ka šodien cilvēks paliek aizvien kurlāks pret garīgajām lietām, Svētais tēvs norādīja uz nepieciešamību paplašināt horizontus, lai atkal varētu saklausīt Dieva balsi. Atgādināja, ka mūsu pienākums pret Dievu nav tikai kults, bet arī mīlestība.

„Daži vēlas parliecināt, ka mūsu atšķirības ir iemesls domstarpībām, tāpēc tās ir grūti pieņemt – teica Benedikts XVI. – Taču zinām, ka tā ir brīnišķīga iespēja dažādu reliģiju cilvēkiem iemācīties dzīvot kopā, cienot viens otru un savstarpēji mudinot iet Dieva ceļus.” Par cerības un dialoga zīmi kļuva pāvesta pasvētītais pamatakmens institūta „Notre Dame” jaunā centra Magdalā celtniecībai. 4,3 hektāru lielā zemes platība iegādāta par ticīgo ziedojumiem. Drīzumā tur tiks uzcelta svētceļnieku māja un sv. Marijas Magdalēnas baznīca.

S. Krivteža / Vatikāna Radio

Scroll To Top