Pāvests Šveices gvardiem: cilvēkus vieno ticība un mīlestība

Benedikts XVI audiencē pieņēma Šveices gvardus un viņu ģimenes locekļus. Uzrunā pasvītroja, ka Vatikāns, kur atrodas apustuļa Pētera kaps, ir Katoliskās Baznīcas sirds un centrs. Gvardu galvenais uzdevums ir sv. Pētera pēcteča – pāvesta apsargāšana. Šis kalpojums ir universāls. Viņi apsargā Apustulisko pili, Vatikāna ārējās ieejas, kā arī pilda savus pienākumus citos Vatikāna posteņos Romā.

Svētais tēvs norādīja, ka, apsargājot Apustulisko pili, gvardi ir nomodā ne tikai par celtni kā tādu un tās apartamentiem, bet, sevišķi, par cilvēkiem – par pašu pāvestu, viņa līdzstrādniekiem un visiem ciemiņiem. Gvardi ir aicināti kalpot pāvestam uzticīgi un no sirds, un, nepieciešamības gadījumā, pat atdot par viņu savu dzīvību.

Roma, Mūžīgā Pilsēta, izceļas ar savu bagāto vēsturi un kultūru. Zināmā mērā, ticība un lūgšana ir kļuvušas par šīs pilsētas pamatakmeņiem un formām – atgādināja pāvests. Šī vide mūs iedvesmo. Esam aicināti sekot to daudzo svēto paraugam, kuri kādreiz šeit dzīvoja un darbojās. Pateicoties viņiem, mēs varam savā ticības ceļā vienmēr virzīties uz priekšu.

Romā, kur atrodas universālās Baznīcas centrs, sastopam kristiešus no visas pasaules. Pat ja Baznīca ir universāla, tā tomēr ir viena ar savu ticību un ciešo saikni ar sv. Pētera pēcteci. Dažādām kultūrām piederīgie cilvēki veido vienu vienotu saimi, kuri dalās tajās pašās pamatvērtībās. Benedikts XVI atgādināja, ka Šveices gvardiem tā ir ļoti svarīga pieredze. Viņi ir aicināti apzināties paši un palīdzēt saprast citiem, ka ticība Kristum un mīlestība pret līdzcilvēkiem spēj vienot pat visatšķirīgākās mentalitātes personas. Ticība un mīlestība ļauj veidot miera un tautu savstarpējās solidaritātes tiltus.

J. Evertovskis / Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti