Pēc Vasarssvētkiem jauns raidījums Latvijas Kristīgā radio

„Duc in altum”- Iepeldi dziļumā, ceturdienās, plkst.17.10, raidījumu var noklausīties arī internetā  www.lkr.lv

Raidījuma veidotāji Mārtiņš Krūklis un Egita Pavlovska kopā ar kādu no raidījuma viesiem iepazīstinās radioklausītājus ar Katoliskās (universālās) Baznīcas sociālo mācību un Romas pāvesta enciklikām (apustuliskajām pamudinājumu vēstulēm sabiedrībai). Šie dokumenti ir adresēti visiem cilvēkiem, nešķirojot to konfesionālo vai reliģisko piederību.

Īpaši vēlamies vērst savu uzmanību uz Baznīcas dokumentos iztirzāto un sabiedrībai piedāvāto sociālo mācību un attiecībām, kas balstās Dieva dotajā un cilvēkam ontoloģiski piemītošajā cilvēka cieņā (sal. 1 Moz 1, 27-28).

Tā kā mūsdienu sabiedrība atrodas dziļā savstarpējo attiecību krīzē, par ko spilgti liecina netaisnības un ļaunuma esamība sabiedrībā (ne tikai nekristīgajā), tad ceram, ka šis ‚skaidrā ūdens malks‘ rosinās sabiedrisko attiecību atveseļošanos. Caur šo raidījumu mēs vēlamies arī veicināt ekumēnismu, jo tieši šis vispārcilvēcīgais un humānais Baznīcas dokumentu raksturs ļauj mums uz to pamatoti cerēt.                       

Brāļu un māsu mīlestībā, raidījuma Duc in altum veidotāji

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti