Now Reading
11. jūnijā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā notiks Ekumeniski Teoloģiska Konference

11. jūnijā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā notiks Ekumeniski Teoloģiska Konference

Šī konference būs nozīmīga ar to, ka:

  • dos iespēju svinīgi tuvoties apustuļa Pāvila jubilejas gada izskaņai;
  • ļaus mums labāk iepazīt apustuļa Pāvila personību un viņa mācību;
  • palīdzēs Baznīcā veicināt un uzturēt dedzīgu Evaņģēlija sludināšanas garu, kurš zināmā mērā tiek apgrūtināts ar sarežģīto situāciju valstī;
  • veicinās un stiprinās starpkonfesionālo sadarbību evaņģelizācijas laukā;
  • veicinās un stiprinās sadarbību starp Latvijas teoloģiskajām augstskolām.

Šo konferenci rīko Rīgas Augstākais Reliģijas Zinātņu institūts un Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Lutera Akadēmija. Konferencē piedalīsies referenti, kuri pārstāv četras teoloģiskās augstskolas. Konferencē aicināts piedalīties ikviens interesents.
Konferences programma:
9.30 – 10.00    Reģistrācija.
10.00 – 10.15 Uzrunas.      
10.15 – 10.45  Pr. Kļaviņš Pauls. Dr.Theol. Kristus mistiskā miesa Sv. Pāvila izpratnē.
10.45 – 11.15 Veinrihs Viljams. Dr.Theol. Sv. Pāvils kā Baznīcas apustuliskuma attēls /1.Kor. 11:1/.
11.15 – 11.45 Profesors pr. Stankevičs Zbigņevs. Dr.Theol. Garu atpazīšanas dāvana  Sv. Pāvila vēstulēs /1 Kor. 12:10; 14:29; 1 Tes. 5:21/.
11.45 – 12.15 Asoc. profesore Skaidrīte Gūtmane. Dr.Philol. Nepārtrauktās lūgšanas teoloģija.
12.15 – 13.00 Pusdienas
13.00- 13.30   Paičs Indulis. LU TF doktorants. Sv.Pāvils – jaunas pasaules vēstnesis.
13.30 – 14.00 Dolace Dace. Tartu Universitātes TF doktorante. Mācība par antropoloģijas patoloģijām paulīniskajā teoloģijā.
14.00 – 14.15 Kafijas pauze
14.15 – 14.45 Gintere Sandra. Dr.Theol. Lai kādus izglābtu… /1. Kor. 9:22/ jeb Sv. Pāvila misijas nozīme mūsdienās.
14.45 – 15.15 Kiope Māra. Dr.Phil. Sabiedrisko pārmaiņu iespējamība paulīniskās sociālās filozofijas perspektīvē.
15.15 – 15.45 Geikina Laima. Dr.Paed. Kristīgā skolotāja identitāte un kristīgā mācība skolā Sv. Pāvila skatījumā.
15.45 – 16.30 Paneļdiskusija – Sv. Pāvila drošās un radošās Evaņģēlija sludināšanas piemēra īstenošana Baznīcas misijā. 

Scroll To Top