Now Reading
Grāmatu atvēršanas svētki Kristus Piedzimšanas katedrālē

Grāmatu atvēršanas svētki Kristus Piedzimšanas katedrālē

Uzrunājot klātesošos, Metropolīts Aleksandrs atgādināja, ka šīs grāmatas nav parastas grāmatas. To izdošanu varam uzskatīt par misionāru darbību, kura šodien nepieciešama mūsu pašu vidū. Mēs šodien esam aizgājuši tālu no dziļā, Baznīcas tēvu iedibinātā garīguma. Grāmatas mums parāda ceļu atpakaļ pie Dieva.
Grāmatas ir unikālas ar to, ka latviešu valodā Pareizticīgajā Baznīcā nekad agrāk nav bijusi izdota tik pilnīga lūgšanu grāmata. Savukārt grāmata „Austrumu Baznīcas tēvi” sniedz zināšanas par nemainītajiem Baznīcas pamatiem. Tā var noderēt gan kā mācību līdzeklis visām tradicionālajām konfesijām, gan arī interesentiem, kuri vēlas tuvāk iepazīt Baznīcu.
Latvijas Kristīgās Akadēmijas rektore Skaidrīte Gūtmane uzrunājot klātesošos atgādināja, ka šajā laikā, kad mēs piedzīvojam ļoti daudz sektantisma, ir ļoti svarīgi, lai mēs atcerētos, ka ir lūgšanu kultūra, kas cilvēku padara par garīgu būtni, atmodina viņā lielo noslēpumu, ko Dievs ir ielicis ikvienā no mums.
Pasākuma noslēgumā tika izteikta pateicība visiem, kuru piedalījušies un palīdzējuši grāmatu izdošanā. Skaidrīte Gūtmane izdevēju vārdā izteica pateicību par ieguldījumu izdošanas darbā arī organizācijai RENOVABIS, ar kuras atbalstu izdota grāmata „Austrumu Baznīcas tēvi”, katoliskajai Baznīcai un kardinālam Jānim Pujatam.
Grāmatas ir izdotas katra 1000 eksemplāru tirāžā un tās varēs iegādāties Latvijas pareizticīgo baznīcās.
A.Brikmanis

Scroll To Top