Now Reading
Kristīgās organizācijas rosina uzdot jautājumus Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem

Kristīgās organizācijas rosina uzdot jautājumus Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem

Vairākas Eiropas kristīgās organizācijas ir izdevušas dokumentu, kurā vēršas pie Eiropas Parlamenta vēlētājiem ar aicinājumiem pārdomāt par to, kas ir aktuāls Eiropas kontinentam. Dokumenta sastādīšanā ir piedalījušās tādas organizācijas kā Eiropas Baznīcu padomes komisija „Baznīca un sabiedrība”, Baznīcu komisija migrācijas jautājumos, organizācija „Eirodiakonija”. Tās visas ir ekumeniskas organizācijas. Dokumentā ir četras nodaļas, kurās tiek izklāstīts kristīgais skatījums par sekojošiem tematiem: „Radītā aizsardzība. Klimatiskās un vides izmaiņas”, „Pieņemt svešinieku. Migrācija un bēgļu aizsardzība”, „Dzīvot saskaņā ar cilvēcisko cieņu. Nabadzība un sociālā atstumšana”, „Rūpēties par kaimiņiem. Miers un attīstība”.
Kristīgās organizācijas aicina vērsties pie kandidātiem pirmsvēlēšanu kampaņas laikā, lai atgādinātu tiem par cerībām un nemieru, kas saistās ar Eiropas kontinenta nākotni. Kas attiecas uz vides aizsardzību, dokumentā ir norādīts, ka Eiropas Savienībai ir jābūt solidārai un jāpiedāvā sava palīdzība tiem pasaules reģioniem, ko visvairāk skārušas klimatiskās izmaiņas. Vēlētāji tiek aicināti izvērtēt un darīt zināmu savu attieksmi pret ģenētiski modificēto pārtiku – vai tā patiešām palīdz mazināt badu pasaulē, vai ir vērsta tikai uz to, lai nabadzīgās valstis kļūtu aizvien atkarīgākas no bagātajām, tai pašā laikā apdraudot bioloģisko dažādību.

Attiecībā uz migrantu pieņemšanu, kandidātiem tiek uzdoti šādi jautājumi: kādā veidā jūs praksē piemērotu tiesības uz diskriminācijas novēršanu ticības, rases, vai etniskās izcelsmes dēļ? Kādā veidā jūs darītu harmoniskāku Eiropas likumdošanu par patvēruma piešķiršanu bēgļiem, par viņu efektīvāku aizsardzību un pieeju godīgām un integrālām patvēruma piešķiršanas procedūrām. Kādus mērus jūs pieņemtu, lai novērstu nelegālo imigrāciju? Kādā veidā Eiropa varētu palīdzēt bēgļiem atgriezties mājās? Ko Eiropa varētu darīt, lai novērstu cilvēku tirdzniecību?

Nodaļā par nabadzības izskaušanu, rodami sekojošie jautājumi: ko jūs darītu, lai novērstu nabadzību un sociālo atstumšanu? Vai jūs atbalstītu likumu, kas reglamentē tādu medicīnisko iejaukšanos, kas ir vērsta uz to, lai cilvēka miesu padarītu aizvien „perfektāku”, tai pašā laikā aizmirstot invalīdus? Kādā veidā jūs palīdzētu jauniešiem iesaistīties darba tirgū? Kā līdzsvarot atbalstu lauksaimniekiem un lauksaimniecības produktu cenas? Vai atbalstāt līdzīgu vīriešu un sieviešu dalību ES institūcijās?

Nodaļā par miera aizsardzību, vēlētāji tiek mudināti pajautāt kandidātiem, vai viņi ir gatavi dot savu ieguldījumu, lai ar diplomātijas palīdzību tiktu atrisināti konflikti un tiktu sniegta humānā palīdzība mierīgas attīstības labā? Kādā veidā viņu būtu gatavi to darīt? Vai kandidāti ieteiktu parakstīt Eiropas konvenciju par cilvēktiesībām un konvenciju par bērnu tiesībām, kā arī konvenciju pret spīdzināšanu ieslodzījuma vietās?

Ar šiem un citiem jautājumiem Eiropas kristīgās organizācijas iesaka vērsties pie valstu kandidātiem uz Eiropas Parlamenta pārstāvju amatu. Vēlēšanas notiks no 4. līdz 7. jūnijam.

I. Šteinerte/Vatikāna radio

Scroll To Top