Now Reading
„Meklējiet vispirms Dieva Valstību…” /Mt. 6,33/

„Meklējiet vispirms Dieva Valstību…” /Mt. 6,33/

Neatņemama jauniešu dienu tradīcija ir arī jauniešu dienu himna. Šo Rēzeknes-Aglonas diecēzes jauniešu dienu himnas mūzikas autore ir māsa Rita Refalo no kustības Pro Sanctitate, vārdi ņemti no Mateja Evaņģēlija 6. nodaļas. Emblēmā simboliski attēlota Svētā Trīsvienība, kas ir Dieva valstības piepildījums.
Jauniešu dienas iesākās 3. jūlija vakarā ar Svēto Misi, kuru celebrēja bīskaps Jānis Bulis, koncelebrējot vairākiem priesteriem. Jauniešu dienu vadīšanu bija uzņēmušies Krāslavas draudzes prāvests Eduards Voroņeckis un Aglonas draudzes vikārs pr. Juris Zarāns.
Pēc vakariņām sekoja Gandarīšanas dievkalpojums baznīcas dārzā. Tas bija veidots kā uzvedums, ko bija iestudējuši Daugavpils Dievmātes draudzes jaunieši kopā ar draudzes vikāru pr. Māri Laurecki un kustību „Pro Sanctitate”. Šis uzvedums attēloja Jēzus Krustaceļu no Pēdējām vakariņām līdz nāvei pie krusta. Jaunieši ar savu izteiksmīgo tēlojumu liecināja, ka Viņš mira pie krusta par mums… par ikvienu no mums…
4. jūlija rīts iesākās ar rīta lūgšanu baznīcā, kurā caur meditācijām, svēto rakstu lasījumiem un dziesmām Dieva godam tika ievadīta jauna diena. Sekoja Sv. Mise Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds godam. Savā sprediķī bīskaps J.Bulis atgādināja par to, ka ir svarīgi pārdomāt, ko veicam savā dzīvē, kas paliek aiz mums. Caur kādas ģimenes dzīves piemēru, kurai bija dota liela materiālā bagātība, bet jaunākā dēla zaudējums parādīja, cik bezvērtīga ir šī materiālā labklājība ciešanu un zaudējumu priekšā, radot jautājumu, kādas ir patiesas vērtības ar kurām piepildīt savu dzīvi. Pēc sv. Mises notika svinīga Euharistiskā procesija, kurā dalību ņēma lieli un mazi Krāslavas un apkaimes draudzes bērni un jaunieši. Šādā veidā tika pagodināts Mantojums, ko mums atstājis pats Kristus – Viņa Miesa Vissvētākajā Sakramentā, kas ir Dzīvības Maize.
Pusdienlaikā jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās interešu grupās. Runāt par ģimeni kopā ar Nācaretes ģimeņu kustību, apdomāt mīlestību un attiecības kopā ar kustību „Par dzīvību”, mēģināt izprast savu aicinājumu par konsekrētu dzīvi vai laulību kopā ar māsām no kustības Pro Sanctitate, iepazīties ar kustību Jauniešu Alfa kopā ar Ludzas draudzes jauniešiem, ieslīgt lūgšanā kopā ar klostermāsām, kā arī apmeklēt Krāslavas novadpētniecības muzeju un iepazīties ar Krāslavas vēsturi.
Turpinājumā notika draudžu prezentācijas. Vairākas draudzes pārstāvēja draudžu kori ar savām skaistajām dziesmām Dieva godam. Rēzeknes Katoļu vidusskolas un Rēzeknes Sāpju Dievmātes draudzes jaunieši rādīja uzrunājošus skečus par Tēva bezgalīgo mīlestību uz mums – saviem bērniem. Preiļu draudzes jaunieši savā priekšnesumā uzdeva jautājumu: „Vai tu esi gudrāks par Preiļu katoli?” un izspēlēja saistošu erudīcijas spēli par savu – Preiļu dekanātu. Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas draudzes jaunieši ļāva mums paceļot ar kādas poļu dziesmiņas palīdzību, ko izdziedot iedomājamies, ka atrodamies dažādās pasaules zemēs.
Vakarā jauniešus gaidīja draudzīga Jauniešu Alfas prezentācija, kā arī tika apspriestas jauniešu aktivitātes dažādās draudzēs, kā arī runāts par to, kā nest Kristus gaismu citiem, saviem draugiem, ģimenei.
Vēlāk jauniešus ar savu muzikālo priekšnesumu priecēja senās mūzikas ansamblis „Ludus”, jaunieši pēc pašu iniciatīvas iemēģināja arī deju soļus renesanses ritmos, tos ar entuziasmu vadīja Kristīna no Daugavpils. Varēja sajust, ka Dievs dāvā patiesu prieku, prieku, kas vieno mūs kā brāļus un māsas, prieku, kas liek sirdij līksmot.
Kā pateicības lūgšana Dievmātei jaunieši kopā ar priesteriem lūdzās Rožukroni. Meditācijas vadīja Rīgas Teoloģijas institūta studenti Rodions Doļa un diakons Guntars Skutels. Šķiet Dievmāte, kuras statuja ir uzstādīta Krāslavas baznīcas priekšā, šajā naktī raudzījās uz saviem mīļotajiem bērniem un lūdzās sava Dēla aizbildniecību pār tiem. Ikviena klātesošā sirds  iedrebējās jausmās par Dieva lielo Mīlestību uz savām radībām…
Caur meditācijām, kas bija veltītas gan svēto dzīvēm, gan pāvesta vēstījumam, kurā viņš īpaši šogad aicina lūgties par priesteriem un šo 2009. gadu ir pasludinājis par priesterības gadu, tika akcentēta mūsu cerība uz pestīšanu un caur svēto piemēru aicinājums veidot savu dzīvi pēc Dieva gribas.
Trešā diena –  Kunga diena bija arī jauniešu dienu kulminācija un noslēgums, kurš sakrita ar sv. Donata svētkiem. Jauniešiem bija iespēja iepazīt šo svēto, kura relikvijas atrodas sv.Ludvika baznīcā un viņa dzīves piemērs mūs iedvesmoja pašaizliedzīgi sekot Kristum.
Sv. Mises laikā V. Eks. bīskaps J. Bulis dalīja Iestiprināšanas sakramentu, šo Sv. Misi apmeklēja arī jaunā Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, kā arī Polijas vēstnieks Latvijā J. E. Maciej Klimczak ar kundzi un Francijas vēstnieks Latvijā Paskāls Fieskī (Pascal Fieschi) ar kundzi.
Pēc Svētās Mises svinīgā Euharistiskā procesija devās uz sv. Donata kapelu, lai tur lūdzoties sv. Donata litāniju caur viņa aizbildniecību izlūgtu no Dieva visas nepieciešamās žēlastības Latgalei un visai Latvijai.
Noslēguma uzrunā bīskaps teica lielu paldies jauniešiem, jauniešu dienu organizatoriem un diecēzes priesteriem.
Šīs dienas patiešām caurstrāvoja rindas no Mateja evaņģēlija 6 nodaļas: „Vispirms meklējiet Dieva valstību un Viņa taisnību un pārējais jums tiks dots klāt!”.
 
Laura Savicka,
LRKB Informācijas centrs

Scroll To Top