Now Reading
Aglonas svētkos bīskapi velta Latviju Marijas Bezvainīgajai Sirdij

Aglonas svētkos bīskapi velta Latviju Marijas Bezvainīgajai Sirdij

Ir klāt vēsturisks brīdis Latvijai, kad Aglonas galvenajos svētkos šo mazo valsti ar tās iedzīvotājiem uztic Marijai. 15. augustā plkst. 12.00 pēc Svētās Mises seko litānija, kas arī ir šis veltīšanas akts Dievmātei. Litānijas pamatā ir ņemta lūgšana Fatimas Dievmātei. Šai svarīgajā brīdī klātesoši ir četri Latvijas bīskapi J.Pujats, V.Lapelis, J.Bulis, A.Justs, piedaloties Apustuliskajam nuncijam Baltijas valstīs L.Bonacci, kā arī klātesot Valsts prezidentam V.Zatleram, premjeram V.Dombrovskim un Saeimas deputātiem.
“Mēs tev veltījam visus Latvijas cilvēkus, visus, kuru rokās ir vara pieņemt būtiskus lēmumus, visus, kas ir izmisuši, visus, kam trūkst cerības un prieka, visus, kas nepazīst Dievu un Viņa Žēlsirdīgo mīlestību. Aizlūdz par mums, aizlūdz par mūsu zemi, svētā Dieva Dzemdētāja!” – tā skan neliels citāts no 15. augusta Veltīšanās lūgšanas Marijai. Daļa šīs lūgšanas teksta ir ņemta no pāvesta Jāņa Pāvila II veltīšanas lūgšanas Fatimā.

Vēsturiski šī jau ir otrā Latvijas veltīšana, jo pirms vairāk kā 800 gadiem mūsu zeme tika novēlēta Jaunavai Marijai, iemantojot nosaukumu „Terra Mariana”. 1215. gadā Laterāna 4. koncilā no Livonijas piedalījās Rīgas bīskaps Alberts, kurš visiem paziņoja par jaunkristīto zemi un pāvests Innocents III to pasludināja par Dievmātei veltītu ( Terra Mariana – „Māras zeme”).
Veltīšanās Marijas vai Jēzus Sirdij ir notikusi dažādos laikos un dažādās zemēs. Tā 1720-os gados pilsētas arhibīskaps veltīja Marseļu Jēzus Sirdij. 1917. gada vasarā Fatimā (Portugālē) Jaunava Marija sešas reizes parādījās trim maziem bērniem – Lūcijai, Jacintai un Frančesko. Dievmāte lūdza Lūcijai veltīt Viņas Bezvainīgajai Sirdij pasauli un īpaši Krieviju.
Pasaules un Krievijas veltīšana Marijas Bezvainīgajai Sirdij tika atkārtota vairākas reizes. Pāvests Pāvils VI veltīšanos atjaunoja 1964. gada 21. novembrī. Savukārt pāvests Jānis Pāvils II, dodoties pateicības svētceļojumā uz Fatimu Portugālē, aicināja visas pasaules bīskapus uz pasaulslaveno svētvietu, lai piedalītos veltīšanas lūgšanā.

Arī Latvijā šobrīd zināmā mērā ir „ pārkārtošanās” laiks, kas no cilvēkiem prasīs garīgu spēku un briedumu. Tāpēc 15.augusts – Bezvainīgās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki – ir vislabākais laiks, lai Latvija un tās tauta tiktu veltīta Jaunavas Marijas aizbildniecībai.
Informāciju sagatavoja LRKB IC
29444171
 

Scroll To Top