Now Reading
Aicinājums visiem Baltijas valstu iedzīvotājiem

Aicinājums visiem Baltijas valstu iedzīvotājiem

“Tēvreize Baltijai”

Sakarā ar Baltijas ceļa 20. gadadienu 23.augustā pulksten 15.00 vienosimies Latvijā, Lietuvā un Igaunijā kopīgā lūgšanā „Tēvs Mūsu…” par garīgo atdzimšanu un ekonomiskās krīzes pārvarēšanu. Apliecināsim savu ticību Radītājam un lūgsim Viņa svētību. Lūgsimies ar 85. psalma vārdiem: „… lai Viņa godība mājotu mūsu zemē; žēlastība un uzticība lai sastopas, taisnība un miers lai skūpstās. Uzticība dīgs no zemes, un taisnība raudzīsies no debesīm. Tad Tas Kungs dos mums Savu svētību, un mūsu zeme dos savus augļus. Taisnība staigās Viņa priekšā un ņems Viņa soļus sev par ceļa rādītājiem.” Ikviens ir aicināts vērsties pie Debesu Tēva ar lūgšanu, neatkarīgi no atrašanās vietas – mājās, ģimenē, uz ielas vai baznīcā.

Latvijas Romas katoļu Baznīca.

Scroll To Top