La Salette Dievmāte tiek dāvināta Aglonai

2009.gada 14.augustā, Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētku priekšvakarā,kad Latvija atzīmēs sava debesu Aizbildņa – svētā Meinarda dienu un ļoti kuplā skaitā svētceļos pie Aglonas Brīnumdarītājas Dievmātes svētgleznas, šīs poļu saletīņu dāvinātās statujas iesvētīs Rīgas arhibīskaps-metropolīts Jānis kardināls Pujats kopā ar visiem Latvijas bīskapiem.

La  Salette
Parādīšanās apraksts un vēstījuma nozīme

La Salette – ciematiņš Francijas Alpos, Grenobles diecēzē, paslēpies kalnu grēdu izveidotā amfiteātra dziļumā, tālu no satiksmes maģistrālēm un komunikācijām, nebija zināms līdz pat XIX gadsimta vidum, kad 1846. gada 19. septembrī kalnu ganībās divi ganiņi satika Skaisto Kundzi, kas ar viņiem ilgi sarunājās, un pēc tam izzuda gaismas aplī. No tās dienas ļaužu pulki dodas kalnos, lai apmeklēt šo vietu, un La Salettes vārds kļuva pazīstams visā pasaulē.

La Salette
Zīme, par kuru ir vērts padomāt

Parādīšanās La Salettē liecina par Dieva klātbūtni cilvēku dzīvē un aicina mūs uz atgriešanos. Parādīšanās laikā atklātais vēstījums, tāpat kā katrs pravietojums, ļoti skaidri skar konkrētas dzīves situācijas.

La Salettē Marija ir norūpējusies par ciemata iedzīvotāju, lielākoties analfabētu, ikdienas dzīves problēmām. Ir apbrīnojami tas, ka Vēstījumā no debesīm tiek skartas visparastākās ikdienas dzīves jomas, kā arī nepārprotamas pārdabiskās pasaules eksistences atklāsmes.

Baznīca māca, ka privātajām pārdabiskajām un neparastajām atklāsmēm ir savas robežas, neskaidrības un tās satur arī zināmas briesmas. Tāpēc Katoliskās Baznīcas ticības mācība vienmēr atgādina par to, ka pret privātajām atklāsmēm drīzāk ir jāizturas kā pret pārdomas rosinošām „zīmēm”, nevis kā pret ticības dogmām. Bet Baznīca zina arī šo zīmju dievišķīgo ieceri. Tas ir sauciens no debesīm, kas atgādina mūsu kurlajām ausīm Evaņģēliju. Šīs zīmes mūs uzmodina, satricina mūsu mierīgo vienaldzību un ved mūs pie Patiesības. Ja mēs tās sadzirdēsim un pazemīgi iekļausimies reālajā Baznīcas dzīvē, šīs zīmes nesīs augļus. Baznīca rūpējas, lai šīs Debesu zīmes kļūtu plaši pazīstamas, tiktu teologu apspriestas un iesakņotos Dieva tautas dzīvē.

Pr. Renē Lorantēns

1851. gada 19. septembrī bīskaps Filibērs de Briljārs (Philibert de Bruillard), Grenobles diecēzes ordinārijs, publicēja „oficiālo dekrētu”. Lūk, tā saturs:

„Mēs uzskatām, ka Vissvētās Jaunavas Marijas parādīšanās diviem ganiņiem 1846. gada 19. septembrī, uz viena no kalniem Alpu kalnu grēdā, kas atrodas La Salettes draudzē, Korpas dekanatā, satur visas patiesuma pazīmes un ticīgajiem ir pilnīgs pamats atzīt to par drošu un neapšaubāmu”.

1852. gada 1. maijā jaunā gana rakstā Grenobles bīskaps paziņoja par svētnīcas celšanu uz La-Salettes kalna, kā arī par diecēzes misonāru grupas uzaicināšanu šīs baznīcas apkalpošanai. Svētnīcas pamatakmens tika ielikts 1852. gada 25. maijā, un tās celšana turpinājās līdz 1865. gadam. 1879. gada 20. augustā jaunuzceltā baznīca tika konsekrēta un vienlaicīgi saņēma arī bazilikas titulu, kā privileģēta Dieva tautas pulcēšanās vieta. Priesteru – misionāru grupa pārveidojās par mūku kopienu, un vēlāk – par Dievmātes no La Salettes misionāru Kongregāciju. La Salettes Dievmātes misionāru kongregācijā pašlaik ir vairāk nekā 900 locekļu, kas darbojas visā pasaulē: abos Amerikas kontinentos, Filipīnās, Eiropā, Afrikā un Madagaskarā. Paralēli nodibinājās arī La Salettes Dievmātes māsu misionāru Kongregācija.

Maksimins un Melānija izpildīja savu uzdevumu. 1855. gada 19. septembrī jaunais Grenobles ordinārijs, bīskaps Žinulijaks (Ginoulhiac), apstiprināja: „Ganiņu misija ir beigusies, un ir sākusies Baznīcas misija”. 

Šodien jau neskaitāmi vīrieši un sievietes no visām rasēm un tautām ir atraduši La Salettes Vēstījumā ceļu uz atgriešanos, savas ticības padziļināšanu, spēku savai ikdienas dzīvei un motivāciju savai kalpošanai cilvēkiem ar Kristu un Kristū.

Vēstījuma nozīme.

Parādīšanās La Salettē nav ticības depozīts, tā ir zīme, par kuru ir vērts padomāt. To var gan akceptēt, gan arī atmest. Tomēr abos gadījumos ir nepieciešama pietiekoša informācija, mierīga secinājumu izdarīšana un skaidra ticība. Tieši no tā vadās Baznīca, caur atbildīgo bīskapu pasludinot, ka parādīšanās „satur sevī visas patiesuma pazīmes, un ticīgajiem ir pilnīgs pamats atzīt to par drošu un nepašaubāmu”. Tāda veida notikuma kā parādīšanās mērķi un dinamismu kā šodien, tā arī kristīgās Baznīcas pirmsākumos, var saprast tikai Svētā Gara iedvesmā. Tāpēc mēs varam uzdot paši sev jautājumu par pasaulei 1846. gada 19. septembrī, un arī mums šodien, dotās žēlastības jēgu:

  • Ko mums saka Dieva Vārds, uz kuru mūsu uzmanību vērš šis Vēstījums?
  • Uz kādu atgriešanos tas mūs aicina?

La Salette
viena no daudzajām zīmēm

Vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanās La Salettē nav vienīgā. Pusotra gadsimta laikā Baznīca ir atzinusi par autentiskām vairākas Dievmātes parādīšanās, pavisam septiņas:

  • 1830. gadā V.J.Marija parādījās klosterī Du Bac ielā Parīzē sv.Katrīnai Laborē un iedeva brīnumaino medaljonu;
  • 1846. gadā 19. septembrī Jaunava Marija parādījās La Salettē.
  • 1858. gadā no 11. februāra līdz 16. jūlijam Marija 18 reizes parādījās Lurdā Bernadetei Subirū;
  • 1871. gadā, franču-vācu kara laikā, Jaunava Marija parādījā bērniem Pontmainā un aicināja lūgties par mieru;
  • 1917. gadā Fatimā, Portugālē, Vissvētā Jaunava vairākkārt parādījās trim bērniem;
  • 1932. gadā Borenā, Beļģijā, Vissvētā Jaunava trīsdesmit reizes parādījās pieciem bērniem;
  • 1933. gadā Bannē, arī Beļģijā, Marija astoņas reizes parādījās kā „Nabadzīgo Māte” divpadsmitgadīgai meitenei.

Ar kādu nodomu Marija parādījās?
Kādu vēstījumu Viņa vēlas nodot mūsu dienās?

Apcerot Viņas izskatu, žestus, ieklausoties Viņas vārdos, mēs tajos saskatīsim uz mums vērsto Dieva Mātes aicinājumu uz atgriešanos…Un varbūt kaut kas mūsu dzīvē arī izmainīsies.

Marijas personība, Viņas izskats, vārdi, kurus Viņa saka saviem bērniem – tas viss ved mūs pie Kristus, kā agrākos laikos, tā arī šodien. Vienmēr.

Viņa ir Māte, kas atgriež mūs pie ticības, pie ticības prieka. Evaņģēlijā lasām: „Svētīga ir tā, kas ieticēja, ka piepildīsies tas, ko Kungs viņai ir sacījis” (Lk 1,45).

Marija ieradās, lai pasaule atjaunotos un izlīgtu ar Dievu.

L.Aglonietes tulkojums no poļu valodas,
apkopojis LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti