Rīgas Garīgajā seminārā uzņemti seši studenti

Visjaunākajam topošā I kursa studentam ir 18 gadi, bet visvecākajam – 33. Visi puiši uz semināru ir devušies pēc savas iekšējās sirds parliecības pēc ilgiem garīgiem meklējumiem, jau ar noteiktu pieredzi. Priesteros ļoti augstu vērtē dialoga iespējas ar ikvienu cilvēku, pazemību, vēlmi palīdzēt, svarīgas dziļas, personiskas attiecības ar Dievu.

Īsi biogrāfiski dati. Skatīt fotogrāfijā no kreisās puses.

Agris Lielbārdis, 27 gadi
Rēzeknes – Aglonas diecēze, Balvu rajons.
Pabeidzis Daugavpils universitāti.
Kalna Svētību kopienas pieredze.
Vērtē priesteros atvērtību dialogam, mīlestībai uz Dievu un cilvēkiem.

Sandijs Volinskis, 29 gadi
Rīgas arhidiecēze, Sv.Jēkaba katedrāle.
Nav bijusi kristīga ģimene. No 2000 – 2005. gadam garīgo meklējumu ceļš.
Mācījies Lauksaimniecības Universitātē (viesnīcu un restorānu uzņēmējdarbība), RARZI I kursā.
Vērtē priesteros dzīvošanu līdzi laikmeta interesēm, atvērtību uz visiem,lūgšanu un mīlestību uz Dievu.

Igors Podrobovs, 33 gadi
Rēzeknes – Aglonas diecēze, Līvānu sv. Erceņģeļa, Miķeļa draudze.
Audzis pareizticīgā ģimenē.
Katoļticībā konvertējies 2002. gadā. Piesaistīja pāvesta autoritāte.
Garīgā pieredze Mariāņu kongregācijā.
Vērtē priesteros mīlestību uz Dievu un cilvēkiem, atvērtību.

Artūrs Cigonskis, 20 gadi
Rēzeknes – Aglonas diecēze, Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas draudze.
Audzis kristīgā ģimenē, kalpojis kā ministrants.
Vērtē priesteros ticību, prasmi saredzēt Dieva gribu.  

Juris Skutels, 18 gadi
Rēzeknes – Aglonas diecēze, Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās Iēņemšanas draudze.
Audzis kristīgā ģimenē.
Mācījies Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Mūzikas pamatskolā. Spēlē trompeti, ērģeles, klavieres, dzied baznīcas korī. Vaļasprieks sports.
Vērtē priesteros pazemību, vēlmi palīdzēt. 

Māris Veliks, 26 gadi
Rīgas arhidiecēze, sv.Jēkaba katedrāle.
Audzis kristīgā ģimenē.
Mācījies Latvijas Universitātē, maģistra grāds politikas zinātnēs.
Vēlas pateikt savu Jā – Dieva plānam savā dzīvē
Vērtē priesteros dziļas un personiskas attiecības ar Dievu.

LRKB IC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti