Sv. Antona no Padujas Romas katoļu baznīca Iecavā

23. augustā plkst. 15.00 tika konsekrēta Iecavas Sv.Antonija no Padujas Romas katoļu baznīcu. Ieskatam varam ielūkoties baznīcas tapšanas procesā. Raksts par Iecavas baznīcas tapšanu, kas tika publicēts Katoļu Baznīcas Vēstneša 2008. gada numurā ( KBV, nr. 24 (360) • 2008. gada 25. decembrī).

No būdiņas līdz baznīcai

Katrā katoļticīgo ģimenē šis Baznīcas gada periods ir saistīts ar gaidīšanu, cerībām un pārdomām. Raugoties iedegtajās svecēs, gribas sildīties pie mūsu, Iecavas draudzes, atmiņu ugunskura. Savulaik Iecavas apkaimē no Latgales, Lietuvas un arī no Baltkrievijas ieceļojušas vairākas katoļticīgas ģimenes. Daudzus gadus dievkalpojumus apmeklējām Bauskā, Jelgavā, Rīgā vai citviet – kur nu kurais. 1993. gada 24. decembrī plkst. 23.30 mēs visi sapulcējāmies Iecavas kultūras namā. Svēto Misi celebrēja Bauskas draudzes priesteris A. Taukuļs. Jēzus Bērna Piedzimšanas svētki pirms 15 gadiem ir draudzei ļoti nozīmīgi.

Valde vienojās par telpu nomu vienam dievkalpojumam mēnesī. Kādu brīdi lūdzāmies arī Mazuru ģimenes privātmājā. Sakarā ar priesteru rotāciju draudzi sāka vadīt Bauskas dekāns P. Skredeļs, kurš ierosināja uz dievkalpojumiem nākt ik svētdienu. Atsākās atkal Kultūras nama telpu noma līdz 2002. gada vasarai. Šajā periodā radās doma par savas baznīcas nepieciešamību katoļiem Iecavā. Tad, kad 1997. gada 7. aprīlī Tieslietu ministrijā tika reģistrēta mūsu draudze, valde arvien noteiktāk gāja pretī mērķim. Aptaujājot pagasta iedzīvotājus, no 9200 tobrīd dzīvojošiem tika reģistrēti apmēram 400 katoļi. Vēl ļoti zīmīgs brīdis ir 2000. gada 25. decembra Ziemassvētki Jelgavas diecēzē. Draudzes valde paplašinātā sastāvā pārrunu rezultātā saņēma V.E. bīskapa A. Justa svētību par dievnama nepieciešamību Iecavas katoļiem. Sākās vairāku draudzes locekļu ilglaicīgs vietas izvēles darbs. Paldies pagasta domei par zemes piešķiršanas variantiem un finansiālo atbalstu.

2001. gada martā astoņu cilvēku komisija bīskapa vadībā no 8 variantiem izvēlējās vietu Lauku ielā 16. Ar Bauskas rajona notāres Zentas Reliņas starpniecību 2001. gada 20. septembrī draudzes valdes un revīzijas komisijas pārstāvji un īpašnieki parakstīja pirkšanas – pārdošanas dokumentus. Draudzes īpašumā nonāca 0,75 hektāru liels zemes gabals un pāris ilgāku laiku nelietotas ēkas. Kā jebkurā būvē, arī te draudze kārtoja dokumentus daudzās instancēs un risināja finansiālas problēmas, vācot ziedojumus. 2002. gada pavasarī sākās darbi gan ilgi aizaugušā īpašuma sakopšanā, gan krustaceļa staciju ierīkošanā gar īpašuma robežu.

Sākot ar 19.augustu, ik rītu pulcējāmies uz lūgšanām un Sv. Misi, lai pēc tam darbotos teritorijā. Paralēli arī necilajā mājiņā iesākās pamatīgs kapitālais remonts. Pateicoties ļoti enerģiskā dekāna Pētera Skredeļa gan instrumentu, gan materiālu sagādei, gan arī paša līdzdalībai visos nepieciešamajos celtniecības darbos mēs to paveicām. Draudzes būvuzrauga Vitālija Circeņa vadībā tika piebūvēts vējtveris. Gan bīskapa, gan paulīniešu klostera tēvu dāvinājumi necilo ēku pamazām pārvērta lūgšanu namiņā. Ļoti daudzi vēlas izteikt lielu pateicību par padarīto darbu, kā arī par dāvinājumiem, par morālo un finansiālo atbalstu gan zināmajiem, gan nezināmajiem mūsu draudzes labvēļiem Latvijā un ārzemēs.

Vairākkārtējās pārrunās, bīskapam un dekānam P. Skredeļam klātesot, arhitekts A. Paklons 2003. gadā beidza baznīcas projekta izstrādi. Baltajā svētdienā, 27. aprīlī, pulcējās daudzi Iecavas katoļi, jo V.E. bīskaps A. Justs, vairāku draudžu priesteri un Skaistkalnes paulīniešu tēvi iesvētīja jaunā dievnama pamatakmeni, kurš veltīts sv. Antonam no Padujas. 18. augustā mūsu draudzes būvuzraugs V. Circenis, dekāns Pēteris Skredeļs būvlaukumā sagaidīja pārstāvjus no SIA „Bauskas Celtnieks”, lai precīzi nospraustu objekta robežas. Šīs firmas godprātīgie celtnieki no oktobra līdz novembra vidum iebūvēja pamatus. Tā kā grunts izrādījās maznesoša, bija nepieciešams iedzīt 117 pāļus. Jau tobrīd metālam, vēlāk arī cementam ļoti strauji pieauga cenas.

Ekonomisko apsvērumu dēļ celtnieki mainījās. Sakarā ar priesteru rotāciju 2006. gada 19. septembrī Bauskas dekanātu un mūsu draudzi sāka vadīt Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris monsinjors Jānis Zviedrāns. Viņa pieredze vairāku dievnamu restaurācijā, kā arī Dobeles jaunās baznīcas celtniecībā ātrā tempā ļāva turpināties būvdarbiem arī mūsu īpašumā. No 14. decembra atkal čaklie SIA „Bauskas Celtnieks” darba rūķi rosījās jumta uzlikšanas darbos. 22. martā draudze sveica uzcītīgos celtniekus spāru svētkos. Pateicoties monsinjora Jāņa Zviedrāna celtniecības darbu saskaņošanai un bīskapa nerimstošam atbalstam finansiālo problēmu risināšanā, esam tuvu draudzes lielā sapņa īstenošanai. 2007. gada vasarā bija iespējams pabeigt 38 metrus augstā torņa montāžu, un 5. septembrī bīskapa vadībā tika iesvētīts baznīcas krusts.

Uzsākti iekšdarbi. Ir atgādāts arī altāris – Vācijas „Bonifatiuswerk” dāvinājums. 28. novembrī tornī pacelts pašvaldības domes dāvinātais un Polijā izgatavotais 250 kg smagais zvans ar īpašu gravējumu. Kavējoties atmiņās, gribas atcerēties svarīgākos draudzes pasākumus. Spilgtas atmiņas vēl ir par Sv. Misēm ar Andreju Mediņu 1996. gada jūnijā un ar Arni Maziļevski 2003. gada 21. jūnijā, tūlīt pēc viņu priesterības sakramenta saņemšanas. Draudzē gan vairākkārtēju bīskapa vizitāciju, gan dievkalpojumu laikā ir piešķirti kristību un laulību sakramenti. Iespēju robežās ik augustu Dievmātes svētkos dodamies uz Skaistkalni un Aglonu. Vairāku gadu garumā daudzas svētceļnieku grupas no Liepājas, Jūrmalas, Dobeles, Rīgas un Jelgavas kā pieturas vietu izvēlējās arī Iecavu. 2005. gada augustā mūsu lūgšanu namiņā priestera J. Blūma vadībā Sv. Misē piedalījās Rīgas Sv. Franciska baznīcas jauniešu koris. Allaž esam dalījušies tuvākmīlestībā, sniedzot pleca sajūtu tālajā ceļā. Paldies Iecavas skolām par naktsmājām un ēdināšanu. Silts paldies visiem dārzkopjiem par piedāvājuma plašo sortimentu. Ar patiesu prieku atceramies sirsnīgas lūgšanas arī ar Iecavas pansionāta iemītniekiem. Uz Ziemassvētkiem mūsu draudzē ir ciemojusies arī Bruknas kopiena. Draudzē ir bijuši arī sāpīgi brīži, jo īpaši, kad atvadījāmies no mūsu draudzes ilggadējās vadītājas Zentas Studeres 2004. gada 15. septembrī. Bet drīzumā sveiksim Moniku Suveizdu, jo 31. janvārī viņas jubilejas tortē iededzināsim 103 sveces. Lai mums visiem Dievmāte piešķir izturības žēlastību!

Draudzes biedru grupas vārdā,
biedrzine Natālija Terēzija

 

 

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti