Now Reading
Banjoredžo: pāvests aicina ticīgos atklāt Dieva radības skaistumu un nozīmi

Banjoredžo: pāvests aicina ticīgos atklāt Dieva radības skaistumu un nozīmi

Pēc tikšanās ar klauzūras klostermāsām, kas notika Kverčas Dievmātes svētnīcā, Benedikts XVI ar helikopteru devās uz Banjoredžo, kur dzimis sv. Bonaventūra. Viterbo bīsk. Lorenzo Kjarinelli atgādināja, ka 1957. gadā pr. Jozefs Ratcingers uzrakstīja habilitācijas darbu par sv. Bonaventūru. Pāvests aicināja priesterus padziļināt studijas par Baznīcas doktora mācību. Atgādināja, ka sv. Bonaventūra centās vienot veselo saprātu ar dievbījību, zināšanas ar mīlestību, intelektuālās spējas ar pazemību, teoloģiskās studijas ar Dieva žēlastību un gudrību.
„Sv. Bonaventūra ne tikai meklēja Dievu, bet arī apdziedāja Viņa radības skaistumu – teica Benedikts XVI. – Sekojot sv. Franciska piemēram, viņš iemācījās «slavēt Dievu caur visām radībām», kurās «atmirdz Radītāja varenība, gudrība un labestība». Bonaventūra mums parāda pasauli kā Dieva mīlestības dāvanu cilvēkiem. Visu esam saņēmuši no Dieva. Viņš ir avots, no kura izplūst viss skaistais, labais un patiesais. Dievā mēs atradīsim laimi un mieru. Arī šodien esam aicināti atklāt radības skaistumu un vērtību. Kristū radītā pasaule no jauna kļūst par balsi, kas runā par Dievu un mudina cilvēku meklēt Viņa klātbūtni, aicina Viņu godināt un slavēt visās lietās”.

Benedikts XVI uzsvēra, ka sv. Bonaventūra sludināja cerību. Pāvests to salīdzināja ar putna lidojumu, kas izpleš spārnus un ceļas uz debesīm. Cerība aicina mūs pacelties un sasniegt augstākas virsotnes. „Lai sv. Banaventūra palīdz arī mums izplest cerības spārnus un, tāpat kā viņš, nepārtraukti meklēt Dievu, dziedot par radības skaistumu, kas ir Mīlestības un Skaistuma atspulgs” – vēlēja pāvests. 6. septembra vakarā pāvests atgriezās Kastelgandolfo. Pēc trīs nedēļām Benedikts XVI dosies uz Čehijas Republiku.

S. Krivteža / VR

Scroll To Top