Pāvests aicina Brazīlijas bīskapus rūpēties par priesteru formāciju

Brazīlijas ticīgie sāpīgi izjūt priesteru trūkumu. Bīskapiem un priesteriem nākas mērot milzīgus attālumus, lai veiktu pastorālo kalpojumu. Taču neraugoties uz grūtībām, ir nepieciešams veikt priesteru garīgo formāciju – teica Benedikts XVI. Kastelgandolfo pirmdien pāvests pieņēma audiencē 16 brazīliešu bīskapus, kuri ieradās vizītē ad Limina Apostolorum. Viņi pārstāvēja Matugrosu un Matugrosu du Sula reģionus, kas atrodas valsts rietumos.
„Pēc Vatikāna II koncila atvertība pasaulei bieži tika interpretēta nevis kā Kristus misionārā aicinājuma noteikums, bet kā sekularizācijas procesa sākums – teica pāvests. – Publiskajā telpā atskanēja dažu Baznīcas pārstāvju izteikumi, kas atbilda sabiedrības cerībām un ilgām, bet kuros bija noklusētas tādas ticības patiesības kā žēlastība, grēks un pēdējās lietas. Tādā veidā sekularizācijas gars pārņēma daudzas ekleziālās kopienas. Ja kāds šodien grib būt kopā ar mums, tad vēlas ieraudzīt to, ko neredz nekur citur, proti, cerību un prieku par to, ka esam kopā ar augšāmcēlušos Kristu” – teica Svētais tēvs.

Benedikts XVI uzsvēra, ka mūsdienu jaunieši ir dzimuši sekularizētajā sabiedrībā. Savstarpējās sapratnes un atvērtības vietā viņi redz aizvien dziļāku plaisu starp sabiedrību un Baznīcas mācību, īpaši ētikas jautājumos. „Šajā garīgajā tuksnesī jaunās paaudzes slāpst pēc Dieva – pasvītroja pāvests. – Daži jaunieši iestājas semināros, jo ir saklausījuši un atbildējuši Kunga aicinājumam. Viņi vēlas tur satikt garīgos audzinātājus, kuri ir patiesi Dieva cilvēki. Vēlas satikt priesterus, kuri ar savu dzīvi liecina par Kristu un pašaizliedzīgi kalpo Baznīcai” – teica Benedikts XVI, uzrunājot brazīliešu bīskapus.

S. Krivteža / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti