Pāvests: pasaules troksnī esam aicināti meklēt iekšējo klusumu

„Mūsdienu pasaules troksnī esam aicināti meklēt klusumu, lai spētu sadzirdēt Dieva balsi” – teica Benedikts XVI. Vispārējā audience šodien notika Pāvila VI zālē Vatikānā. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies aptuveni 8 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Katehēzes mācībā Benedikts XVI runāja par 11. gs. teologu, mūku un bīskapu sv. Pēteri Damiānu. Viņš ir izcils garīgās dzīves skolotājs, kurš atklāj krusta noslēpuma spožumu un vienotības ar Kristu būtisko nozīmi cilvēka dzīvē. Mūsdienu pasaules troksnī, kas šķiet nereti iezogamies arī Baznīcas dzīvē, nepieciešams spēt apklust un ieklausīties Dievā – pasvītroja pāvests.
Pēteris Damiāns dzimis Ravennā 1007. gadā. Bērnībā zaudēja savus vecākus. Par zēna audzināšanu visas rūpes uzņēmās brāļi un māsas. Sevišķi tie gādāja par viņa izglītību. Pēteris iestājās Parmas universitātē, kur ieguva juridiskās un filoloģiskās zināšanas, kā arī labi iepazina Svētos Rakstus un Baznīcas tēvu mācību. Jaunībā strādāja par latīņu valodas skolotāju. Sarakstīja nozīmīgus literāros darbus. Būdams apveltīts ar īpašu skaistuma izjūtu, Pēteris Damiāns drīz vien visvairāk sāka tiekties pēc garīguma un iekšējās dzīves bagātībām. Lūgšana un askēze kļuva ne mazāk svarīgākas par studijām. Jaunais skolotājs sajuta aicinājumu uz eremītu dzīvi un iestājās Fonte Avellana Svētā Krusta klosterī. Viņš turpināja sacerēt garīga satura darbus arī būdams klosterī. Tur viņš sarakstīja Regulu mūkiem, kurā atklāj dzīves klusumā un lūgšanā svarīgo nozīmi.

Benedikts XVI norādīja, ka sv. Pētera Damiāna dzīve bija krusta noslēpuma izgaismota. Par to liecina viņa sacerētās skaistās lūgšanas. Svēto Rakstu apcerē sv. Pēteris Damiāns vienmēr atrada Kristus tēlu. Jēzus ieņēma centrālo vietu viņa dzīvē. Viņš mācīja, ka tas, kurš nemīl krustu, īstenībā nemīl arī pašu Kristu. Sv. Pēteris Damiāns mūs aicina neļauties ieslīgt nevajadzīgās ikdienas rūpēs un skriešanā, bet prast atrast laiku savai garīgajai atjaunotnei, kas iespējama, pateicoties lūgšanai, klusumam un ciešai vienotībai ar Kristu. Pāvests pasvītroja, ka aicinājums atrast klusumu ir aktuāls sevišķi mūsdienās. Pat ja mēs neesam mūki, ir svarīgi ievērot klusumu, lai tādējādi sadzirdētu Dieva balsi. Dieva vārda iepazīšana lūgšanā un meditācijā ved mūs pa dzīvības ceļu. Sv. Pēteris Damiāns nomira 1072. gadā. Viņš ar visu savu sirdi mīlēja Kristu un Baznīcu, un visas savas pūles ieguldīja Baznīcas atjaunotnes darbā.

„Sirsnīgi sveicu svētceļnieku grupu no Kronvas un Prāgas. Pateicos par jūsu lūgšanām. Ar prieku gaidu brīdi, kad varēšu ierasties jūsu valstī” – teica pāvests, uzrunājot čehu ticīgos. Benedikts XVI atgādināja, ka no 26. līdz 28. septembrim apmeklēs Čehiju. Tas būs pāvesta 13 ārzemju ceļojums. Vispārējās audiences noslēgumā pāvests uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus.

S. Krivteža, J. Evertovskis / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti