Apustuliskā nuncija V.E. Luidži Bonacci apsveikums sv.Terēzes no Lizjē svētkos

Viļņa, 2009.gada 1.oktobrī

Dārgie Rīgas Garīgā semināra studenti,
Godātā semināra vadība un profesori,

Pateicos par jūsu uzaicinājumu piedalīties sv. Terēzes no Bērna Jēzus svētkos. Novēlu, lai šie svētki ir skaisti! Kaut arī nevaru būt šeit klātesošs, esmu vienots ar jums mīlestībā un lūgšanā, un mūs saista kopīgi ideāli – mīlestība uz Jēzu Kristu un Viņa Baznīcu.

Terēzes no Lizjē brīnišķīgais tēls man atsauc atmiņā kādu pāvesta Jāņa Pāvila II izteikumu Apustuliskajā vēstulē Novo Millennio Ineunte (Jaunajā tūkstošgadē ieejot), kas uzrakstīta 2000. Svētā Gada noslēgumā un tiek uzskatīta par šī izcilā pāvesta “Garīgo testamentu”. Baznīcai, kas gatavojās ieiet trešajā tūkstošgadē, Jānis Pāvils II teica: “Baznīcas vēsturiskajai gaitai arī jaunajā gadsimtā būs nepieciešamas daudzas lietas; bet, ja tai pietrūks mīlestības (agape), nekam nebūs nozīmes. To mums atgādina arī pats apustulis Pāvils mīlestības himnā: ja mēs runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs un mūsu ticība spētu “pārcelt kalnus”, bet mums pietrūktu mīlestības, tas mums nekā nelīdzētu (sal. 1Kor.13,2)”.
“Mīlestība patiešām ir Baznīcas “sirds” kā to nojauta svētā Terēze no Lizjē – Apustuliskajā vēstulē norāda pāvests Vojtila – kuru es vēlējos pasludināt par Baznīcas Doktori kā scientia amoris (mīlestības zinātnes) eksperti. Svētā rakstīja: “Es sapratu, ka Baznīcai ir Sirds un ka šī Sirds deg Mīlestībā. Sapratu, ka vienīgi Mīlestība liek darboties Baznīcas locekļiem […] Es sapratu, ka Mīlestība ietver sevī visus aicinājumus, ka Mīlestība ir viss” (NMI 42).
Jums visiem, Semināra vadībai, profesoriem un audzēkņiem šī jaunā mācību gada sākumā sirsnīgi novēlu – ar Svētās Terēzes no Bērna Jēzus aizbildniecību – kļūt par scientia amoris “ekspertiem”: lai jūs saprastu savu personīgo aicinājumu un kļūtu spējīgi saprast visus aicinājumus.
Brālīgā mīlestībā dodu jums savu svētību.

 + Luidži Bonacci

 Apustuliskais nuncijs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti