Now Reading
Pāvests: Eiropai cerības pamatu jāmeklē Dievā

Pāvests: Eiropai cerības pamatu jāmeklē Dievā

“Patiesība ir cilvēka draugs” – teica Benedikts XVI, uzrunājot vispārējās audiences dalībniekus. Sv. Pētera laukumā uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 20 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Atsaucot atmiņā nesen veikto vizīti Čehijā, Benedikts XVI teica: “Es satiku tautu, kura lepojas ar vēstures un kultūras dziļajām saknēm.”
“No patiesības nevajag baidīties, jo patiesība ir cilvēka un viņa brīvības draugs”, – sacīja Benedikts XVI. Katehēzes mācībā pāvests atskatījās uz tikko veikto apustulisko ceļojumu pa Čehijas Republiku. Viņš uzsvēra, ka tas bija gan svētceļojums, gan – misija. Tas bija īsts svētceļojums uz zemi ar dziļām kristīgām saknēm. Šī zeme ir devusi bagātus svētuma augļus. Pirmkārt, tas bija svētceļojums pie daudzajiem svētajiem, kuri ar savu dzīvi atstājuši spilgtu liecību par Kristu un, kuri par Jēzu ir izlējuši savas asinis. Otrkārt, šī vizīte reizē bija misija, jo šodien Eiropai nepieciešams no jauna atklāt to prieku un cerību, ko sniedz sekošana Kungam. Eiropas iedzīvotājiem nepieciešams no jauna iemīlēt Kristu un atrast patiesas dzīves cerību. “Es vēlējos nest šai zemei cerības vēsti”, sacīja Svētais tēvs. Visai Eiropai nepieciešams no jauna tikties ar Dievu.

Pāvests pateicās Dievam par šo svētceļojumu, pateicās laicīgās varas un Baznīcas līderiem, kā arī visiem Čehijas iedzīvotājiem par sirsnīgo uzņemšanu. Atskatoties uz savas vizītes etapiem, Svētais tēvs apliecināja, ka Prāgas Uzvaras Dievmātes baznīcā lūdzās par visiem bērniem, viņu vecākiem un ģimeņu nākotni. Dievnamā atrodas slavenā Bērna Jēzus statuja. Uz turieni pāvests devās uzreiz pēc ielidošanas Prāgā un svinīgās sagaidīšanas ceremonijas Stara Ruzyne starptautiskajā lidostā. Tikšanās ar ģimenēm Uzvaras Dievmātes baznīcā noritēja ļoti sirsnīgā atmosfērā. Klātesošie bērni saņēma Svētā tēva glāstus un svētību. Pāvests atgādināja, ka cilvēks ir vērtīgs nevis ar to, kas viņam pieder, bet ar to, kas viņš ir. Līdz ar to, katru pienākas pieņemt, cienīt un mīlēt. «No Dievmātes mēs varam lūgt patiesu uzvaru – mīlestības un dzīvības uzvaru savās ģimenēs un visā sabiedrībā», – sacīja Svētais tēvs vispārējās audiences laikā.

Vesperu dievkalpojumā Prāgā, kā arī Euharistijas svinībās Brno un Stara Boleslavā Benedikts XVI lūdzās, lai Centrāleiropas tautas, sevišķi jaunieši, augtu ticībā un dzīvotu patiesi kristīgu dzīvi. Apustuliskā ceļojuma tēma bija: “Kristus mīlestība ir mūsu spēks”. Šī patiesība iezīmēja daudzu pagātnes kristiešu dzīvi. Ar šo pārliecību aicināti dzīvot arī mūsdienu ticīgie. Cerība balstās uz ticības Kristum, kurš ir visīstākais mūsu draugs un piepilda mūsu visdziļākās ilgas. Pāvests atgādināja, ka būdams Stara Boleslavā, lūdzās karaļa sv. Venceslava moceklības vietā. Venceslavs ir čehu tautas debesīgais aizbildnis. Ik gadus tur ierodas tūkstošiem ticīgo. Svētais aicina cilvēkus būt uzticīgiem Kristus sekotājiem un lieciniekiem. Pāvests uzsvēra, ka šodien ir vajadzīgi ticami liecinieki, kas sludina kristīgās vērtības un ideālus visās sabiedrības jomās. Tāpēc ir svarīgi atzīt Dievu un paturēt savā sirdī svēto “Dieva bijību”, jo tikai tad spējam respektēt cilvēkus un iesaistīties brālīgākas sabiedrības veidošanā.

Benedikts XVI atsaucās arī uz tikšanos ar dažādu kristīgo konfesiju vadītājiem, akadēmiskās un kultūras pasaules pārstāvjiem. Uzrunājot politiķus, pāvests norādīja uz nesaraujamo saikni starp brīvību un patiesību. “Nevajag baidīties no patiesības, jo tā ir cilvēka un viņa brīvības draugs” – pasvītroja pāvests. Vienīgi tiekšanās pēc patiesā, labā un skaistā var nodrošināt jauniešiem reālu nākotni. Kristīgo konfesiju līderus mudināja neatlaidīgi turpināt ekumeniskā dialoga ceļu. Universitātei pienākas rūpēties par cilvēka brīvību un attīstību. Iepretī “relatīvisma diktatūrai”, augstskolām jāgādā par personas integrālu formāciju – atgādināja pāvests akadēmiskās pasaules pārstāvjiem. Katehēzes noslēgumā Benedikts XVI apliecināja, ka ceļojums viņam deva iespēju iedrošināt čehu tautu un Baznīcu nopietni iesaistīties Eiropas un visas cilvēces nākotnes veidošanā.

Tikšanās noslēgumā Benedikts XVI apsveica Pontifikālās Maria Mater Ecclesiae kolēģijas profesorus un studentus, aicinot caur lūgšanu un studijām atklāt un iepazīt Kristus personu. Audiences dalībnieku vidū bija arī ticīgo grupas no dažādām Itālijas diecēzēm. Pāvests apsveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus.

S. Krivteža, J. Evertovskis / VR

Scroll To Top