Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas fonda stipendijas katoļu studentiem

Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds aicina latviešu katoļu studentus pieteikties studiju atbalsta stipendijai.

2009. gada vasarā Latvijā darbu uzsāka Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds, kas līdz šim bija aktīvi darbojies ASV. Fonda mērķis ir atbalstīt trūcīgus latviešu katoļu studentus, kas tiecas iegūt izglītību, kā arī saglabāt prelāta Ādolfa Grosberga piemiņu.

Izcilais latviešu garīdznieks un sabiedriskais darbinieks Ādolfs Grosbergs, dzimis 1910. gada 2.decembrī, Bruknas pagastā Zemgalē, lauksaimnieka ģimenē. Pēc Aglonas ģimnāzijas beigšanas 1931.gadā sācis studijas Romas katoļu teoloģijas augstskolā Rīgā. Studijas nobeidzot Rīgas arhibīskaps Antonijs Springovičs viņu iesvēta par priesteri 1936.gada 21.maijā.

Pirmos divus gadus jaunais priesteris darbojās Rēzeknes un Cēsu draudzēs. Ar 1938.gada  oktobri Liepājas bīskaps Antonijs Urbšs aicina Ādolfu Grosbergu uz Liepājas bīskapiju, uzticot viņam Kūrijas sekretāra pienākumus. Viņš arī apkalpo katoļus Vaiņodes, Priekules un Sakas draudzēs, reizē strādādams arī skolās un jaunatnes audzināšanas darbā.

Trimdas posmu Vācijā pēc Otrā pasaules kara vadīja Bavārijas dienvidos, veikdams latviešu katoļu garīgo aprūpi Memmingenā, Fissenē, Virtzburgā un Ansbachā.

Amerikā Ā. Grosbergs 29 gadus veica latviešu kotoļu garīgo aprūpi Indianas štatā. Pārvaldīdams vairākas svešvalodas, viņš Indianapolē palīdzēja aprūpēt arī vairāku citu Eiropas zemju emigrantus.

Katoļu literatūras laukā sakārtojis un izdevis lūgšanu grāmatu „Slavēsim Kungu”. Tāpat sakārtojis un izdevis katoļu garīgo dziesmu grāmatu četrbalsīgā sakārtojumā. Tulkojis un izdevis Svēto rakstu liturģiskos tekstus visu gada svētdienu lasījumiem un izdevis arī Romas Misāli. Pāvests Pijs XII 1958. gadā viņu paaugstināja par monsinjoru un Pāvests Pāvils VI 1963. gada viņu iecēla prelātu kārtā.  

Prelāts Ādolfs Grosbergs vienmēr ir rūpējies par latviešu jaunatni. Ilgus gadus viņš pildīja Latviešu Katoļu Studentu un Akadēmiķu Apvienības DZINTARS kapelāna pienākumus. Savos rakstos viņš allaž ir uzsvēris: „Mana sūtība ir kalpot Dievam un latviešu tautai.”

Prelāts Ādolfs Grosbergs mira 1979.gada 1.oktobrī. Viņa piemiņai ir nodibināts „Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas  stipendiju fonds”.


Prasības stipendijas pretendentiem
Stipendiju piešķir šādās grupās:

1. Stipendija piešķirama studentiem, sākot ar otro mācību gadu, kas studē kādā no akreditētajām Latvijas augstskolām un akreditētām programmām pamatstudijās, izvērtējot pirmā gada studiju sekmes. Studiju joma un līmenis nav ierobežots;
2. Studentiem – sociālo un studiju procesa vajadzību segšanai, tai skaitā studiju maksas segšanai;
3. Studenta aktīva līdzdarbošanās Latvijas Katoļu Baznīcas, jaunatnes vai sabiedriskajā darbā;
4. Studentam/ei  jāpieder kādai Katoļu Baznīcas draudzei Latvijā;
5. Pēc studiju beigšanas stipendiātam ir morāls pienākums aktīvi atbalstīt Katoļu Baznīcas darbu Latvijā.                                                                               

Stipendijas piešķiršanas noteikumi

Stipendijas piešķiršanā tiek izvērtēta pretendentu atbilstība šādiem kritērijiem:
1. līdzdalība un aktivitāte Latvijas Katoļu Baznīcas dzīvē;
2. sekmība studijās – vērtējamas sekmes visā iepriekšējā studiju periodā;
3. studējošā materiālais stāvoklis;

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti