Now Reading
Reģistrējieties tiešsaistē uz Eiropas tikšanos Poznaņā

Reģistrējieties tiešsaistē uz Eiropas tikšanos Poznaņā

„No šīs reizes, Eiropas tikšanās notiks katru gadu. Tā notiks pilsētā, kurā mēs esam gaidīti jau ilgu laiku un kur mēs tiksim silti uzņemti. Šīs pilsētas arhibīskaps šodien ir šeit, kopā ar mums. Nākamā Eiropas tikšanās notiks no 2009. gada 29. decembra līdz 2010. gada 2. janvārim Poznaņā.
Brālis Aloizs, 2008. gada beigās.”

Mūsu piedalīšanās Eiropas Tikšanās mums sniegs daudz vairāk, ja to uztversim nevis kā brīvdienas prom no ikdienas dzīves, bet savienosim to ar visu savu dzīvi, daloties šajā piedzīvojumā ar apkārtējiem. Te būs dažas idejas, kā sagatavoties gan praktiski, gan personīgi.

Sazinieties ar vietējo baznīcu jauniešu līderiem, jauniešu kristīgajām organizācijām vai universitāšu kapelāniem. Izdomājiet veidus, kā uzaicināt citus sev līdzi! Tikšanās Poznaņā ir iespēja uzaicināt līdzi jauniešus, kas parasti baznīcā nejūtas ērti. 

Oktobris: Pirmais kontakts

Sāciet ar laiku lūgšanām. Taizé mājas lapā jūs atradīsiet ieteikumus un materiālus. Ja iespējams, noskatieties DVD, kas stāsta par Eiropas Tikšanos (piemēram, par Tikšanos Ženēvā). Kāds, kas jau ir piedalījies kādā Eiropas Tikšanās, var pastāstīt par saviem iespaidiem un Tikšanās nozīmi savā dzīvē. Izrunājiet, kā sagatavošanos var turpināt ar „Izlīguma vigīliju” novembrī. Sastādiet darāmo darbu sarakstu un iedaliet katram dalībniekam atbildību par kādu uzdevumu.

Pabeidziet ar šiem trim jautājumiem:
Kuru no mūsu apkaimes būtu vērtīgi uzaicināt uz Poznaņu?
Ko mēs varam darīt, lai dibinātu kontaktu ar vietējiem citu baznīcu jauniešiem?
Vai varam uzaicināt braucienā līdzi kādus nekristiešu jauniešus? 

Novembris: Izlīguma vigīlija

Kāpēc sanākt kopā, lai lūgtu? Lai mēs palīdzētu cits citam augt ticībā, kā brālis Aloizs aicina mūs „Vēstulē no Kenijas”: Pārāk daudz jauniešu jūtas vieni savā iekšējā ceļā. Jau divi vai trīs cilvēki var atbalstīt viens otru, daloties pārdomās un kopīgi lūdzot – arī kopā ar tiem, kuri apgalvo, ka ir tuvāk šaubām nekā ticībai. Šāda veida tikšanās, iekļautas vietējās baznīcas dzīvē, rod milzu atbalstu. Draudze ir kopienu kopiena, kurā pulcējas visas paaudzes un kurā cilvēki neizvēlas viens otru. Baznīca ir Dieva ģimene, kopība, kas mūs izceļ no izolācijas. Tur mēs tiekam uzņemti, tur Dieva jāvārds mūsu esamībai kļūst par īstenību, tur mēs atrodam vajadzīgo Dieva mierinājumu. Lai parādītu, ka Baznīca ir atvērta un gatava uzņemt, ka tā ir vieta saziņai starp dažādiem cilvēkiem. Lai celtu tiltus starp dalījumiem rajonos, kultūrās un etniskajās grupās, dažādās konfesijās. Lai sapulcinātu jauniešus, kas jau ir bijuši Taizé un tos, kas vēl nav… Lai kalpotu citiem jauniešiem par iedrošinājumu izdzīvot ticību savā ikdienas dzīvē.

Tādas tikšanās kā šī paver iespēju uzaicināt apkārtējos uz kopīgu meditatīvu lūgšanu baznīcā ar Taizé dziesmām, īsiem Bībeles lasījumiem un klusumu. Uzaicini plašu cilvēku loku, neaizmirstot tos, kas ir pārāk jauni vai veci, lai piedalītos tikšanās pašā Poznaņā.

Tiem, kas gatavojas piedalīties Eiropas Tikšanās, šīs lūgšanas var būt centrālais punkts sagatavošanās procesā. Daloties ar citiem, šīs brauciens vienkārša personīga ceļojuma vietā var kļūt par svētceļojumu. Un citiem, šīs sagatavošanās tikšanās var kļūt par iespēju pierakstīties dalībai Eiropas Tikšanās.

Decembris: Atšķirības- prieka avots

Izlasiet kopā šīs divas īsās rindkopas: Piekritīsim tam, kas mēs esam, vai tam, kas neesam; uzņemsimies atbildību pat par visu to, ko neesam izvēlējušies, bet kas mūs padara par tiem, kas esam. [7] Uzdrīkstēsimies būt radoši pat tajā, kas nav perfekts. Un mēs atradīsim brīvību! Pat būdami pārslogoti, mēs saņemsim mūsu dzīvi kā dāvanu un katru dienu kā Dieva šodienu. Brālis Aloizs, Vēstule no Kenijas

Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlastības vārdā, kas man dota: netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Jo, kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi. Kad nu mums, pēc mums piešķirtās žēlastības, ir dažādas dāvanas, tad lai tās izpaužas saskaņā ar ticības mēru. Romiešiem 12:3-6a

Pavadiet laiku, lai iepazītu viens otru mazās grupās (7-10 cilvēki)
Kādas ir manas saistības ar Baznīcu?
Ko es gaidu no Eiropas Tikšanās?

Tad turpiniet studēt Bībeles tekstu un atbildiet uz šiem jautājumiem:
Kā mēs varam “uzdrošināties būt radoši pat tajā, kas nav perfekts”?
Kādus talantus vai dāvanas es varu piedāvāt citiem? Kam es tiem varu palīdzēt?
Kur es sastopu šķelšanos? Kas tajā ir normāls? Un kas ir sarežģīts?
Kā Poznaņas tikšanās var palīdzēt atklāt, ka mēs esam „viena miesa Kristū”? 

Atklājot Poliju:
Uzzini dažas lietas par Poliju, tās vēsturi un iedzīvotājiem.
Palūdz dažiem cilvēkiem grupā sagatavot īsu prezentāciju par Poznaņu un dzīvi tajā, lai šo prezentāciju viņi varētu līdzdalīt ar pārējiem ceļojuma laikā.
Iemācies dažus vārdus poliski! 

Sagatavojies „Nāciju festivālam”
31.decembrī pēc vakara lūgšanas par mieru draudzēs notiks Jaunā Gada sagaidīšanas svinības visā apkārtnē, kuru laikā grupas no katras valsts prezentēs kaut ko no savas kultūras. Padomājiet, ko jūs varat parādīt un līdzdalīt par savu valsti, un sagatavojieties tam (dziesma, deja, skečs, prezentācija, u.c. ).

Padomājiet, kā varēsiet Tikšanās piedzīvoto līdzdalīt ar citiem pēc atgriešanās mājās (vecākiem cilvēkiem, draugiem, draudzi…)! Piemēram: izveidojot foto montāžu ar noķertajiem mirkļiem, rakstot dienasgrāmatu Tikšanās laikā, pierakstot frāzes un vārdus, kas jūs uzrunāja diskusiju grupās un darba semināros. Plānojiet atvest atpakaļ kādus Tikšanās materiālus, kas citiem var palīdzēt sajust Tikšanās garšu.

Janvāris: Tikšanās pēc atgriešanās

Jau laicīgi norunājiet datumu, kad tikties – janvāra beigās vai februāra sākumā, lai jūs laicīgi varētu uz to uzaicināt citus.

Scroll To Top