Now Reading
Svētās Terēzes no Bērna Jēzus svētki Seminārā

Svētās Terēzes no Bērna Jēzus svētki Seminārā

Pēc Svētās Mises sekoja priestera Aleksandra Stepanova referāts par sv. Terēzi, kurā viņš uzsvēra attiecību ar cilvēkiem un ar Dievu lielo nozīmi svētās dzīvē un izskaidroja Terēzes garīgumu.
Viņas garīgais princips bija kenoze – sevis iztukšošana, dodot sevī vietu Kristum – līdzīgi, kā Kristus pats “atteicās no sevis, pieņemdams kalpa veidu” (Fil. 2,7). Svētā sevi iztukšoja, šķīstot dabiskās noslieces, lai dabiskās mīlestības vietā izvēlētos Dieva mīlestību. Ik dienas Terēze veica neskaitāmus mazus upurus, piemēram, praktizēja tuvākmīlestību pret māsām, kuras viņai nesimpatizēja. Tas, no kā cilvēki bēg, Terēzi pievilka. Viņa ilgojās mīlēt Dievu un ilgojās, lai citi mīlētu Dievu ar lielāku mīlestību nekā viņa pati.
Pēc referāta kardināls aicināja visus sekot svētās piemēram attiecībā uz savstarpējo mīlestību, līdzīgi kā Terēze to darīja attiecībās ar savām māsām klosterī.
Svētku programmā ietilpa arī teatralizēts Semināra 3. un 4. kursa audzēkņu uzvedums. Bagātīgi izmantojot gaismas un skaņas efektus, tika attēlotas epizodes no kāda franču misionāra dzīves, kuram sv. Terēze no Bērna Jēzus bija veltījusi savu lūgšanu apustulātu. Ļoti atzinīgi šo priekšnesumu novērtēja kardināls, teikdams, ka tas ir “labākais līdz šim redzētais uzvedums sava īsuma un konkrētuma dēļ”.
Svētku dalībniekus ar vēstules starpniecību apsveica arī apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs V.E. Luidži Bonacci. Vēstulē viņš uzsvēra mīlestības lielo nozīmi Baznīcā un norādīja uz sv. Terēzi kā scientia amoris (mīlestības zinātnes) eksperti. Nuncijs novēlēja Semināra vadībai, profesoriem un audzēkņiem kļūt par sciencia amoris ekspertiem,  lai saprastu savu personīgo aicinājumu un visus citus aicinājumus.
            Aivars Līcis
2.RGS kurss

Scroll To Top