Now Reading
Vatikāns: Rafaela Arnaisa Barona ceļš uz svētumu

Vatikāns: Rafaela Arnaisa Barona ceļš uz svētumu

Jau svētdien Vatikānā sāksies Āfrikas Bīskapu Sinode, bet savai speciālajai asamblejai ir sākuši gatavoties Tuvo Austrumu bīskapi. Septembra nogalē viņi pulcējās Romā un izdeva preses paziņojumu, kurā atgādināts, ka Tuvie Austrumi ir ļoti senu civilizāciju šūpulis. Šeit ir norisinājušies arī daudzi Svētajos Rakstos attēlotie notikumi. Šeit savus soļus spēra Ābrams, Mozus un pravieši. Šeit cilvēku vidū nonāca Dieva Dēls, un šais zemēs pirmoreiz atskanēja Pestīšanas vēsts. Tuvajos Austrumos dibinājās pirmās kristiešu kopienas.
Kā pastāstīja kanonizācijas procesa postulatore, trapistu māsa Augusta Teskari, Rafaels ir atstājis daudzus rakstus – vēstules un garīgās dienasgrāmatas. Klosterī viņš ieņēma zināmā mērā „pēdējo vietu”, proti, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, nevarēja salikt solījumus. Viņš to pazemīgi pieņēma. Rafaela rakstos atklājas garīgums, kas ir ļoti vienkāršs, bet ārkārtīgi dziļš. Tajos saskatāma ciešā draudzības saikne ar Kungu, lielā godbijība pret Euharistiju un Dievmāti. Rafaels piedzīvoja Dieva lielumu, bezgalīgo labestību un žēlsirdību.

Viņa ģimene bija turīga un materiāli nodrošināta. Neskatoties uz to, jauneklis izvēlējās klosterdzīvi un palika uzticīgs savam aicinājumam līdz pēdējam elpas vilcienam. Mūsdienās tas varētu šķist diezgan neticami, jo šodienas jaunieši bieži vien nespēj izšķirties ne par laulību, ne konsekrēto dzīvi. Tie baidās pieņemt lēmumu – atzina māsa Teskari. Runājot par Rafaela piemēru mūsdienu cilvēkiem, viņa pasvītroja šī klosterbrāļa stingro pastāvību. Atbildot Dievam, viņš pieņēma lēmumu sekot Jēzum jebkādos apstākļos līdz galam. Rafaels mums māca mīlēt Euharistiju un Vissvētāko Jaunavu Mariju. Viņa attiecības ar Kristu un Dievmāti iezīmēja dziļa draudzība un patiesa mīlestība. 1992. gadā Jānis Pāvils II trapistu klostera brāli Rafaelu Arnaisu Baronu pasludināja par svētīgu. Sakarā ar gaidāmo kanonizāciju, Argentīnā ir izdots speciāls DVD, kurā tiek parādīta šī jaunieša dzīve un atklāts viņa vēstījums.

J. Evertovskis / VR, Aciprensa

Scroll To Top