Now Reading
20. novembrī dievkalpojums priestera A.Krištapoviča piemiņai

20. novembrī dievkalpojums priestera A.Krištapoviča piemiņai

Atcerei

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā 2008. g. 20. novembra pēcpusdienā mūžībā aizgāja Rīgas Sv. Franciska draudzes vikārs pr. Artūrs Krištapovičs.

 

Autobiogrāfija

Priesteris Arturs Krištapovičs Ivana dēls, dzimis 1971.g. 18. oktobrī Jūrmalā divu bērnu ģimenē. Kristības sakramentu saņēma 1972.g. maijā Slokas Romas-katoļu baznīcā. No 1978. līdz 1988.g. mācījies Jūrmalas 7. vidusskolā. Pēc skolas beigšanas iestājies Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. Studiju laikā no 1992.g. oktobra līdz 1994.g. martam papildināja mācības Varšavas Universitātē. LU pabeidza 1994.g. jūnijā, iegūdams vēstures maģistra grādu. No 1994.g. septembra līdz 1995.g. jūnijam studēja Centrāleiropas Universitātē Budapeštā Modernās vēstures fakultātē, kuru beidzot ieguva maģistra grādu vēsturē.

Kristietībai nopietni pievērsās pēc garīgiem meklējumiem un smagas slimības 1980. gadu beigās. Pirmo svēto komūniju saņēma 1992.g. Pateicoties tēva Jāņa Aglonieša OP palīdzībai, ieguva stingru pārliecību, ka Dievs aicina uz priesterību, un ka viņš, būdams priesteris,  varēs pilnībā realizēt sevi šajā dzīvē – sasniegt ciešu vienību ar Jēzu Kristu un vest cilvēkus pie Dieva. 1995.g. iestājās Rīgas garīgajā seminārā. Par priesteri tika ordinēts 2000. gada 21.maijā.

Bijis Rīgas Sv. Franciska draudzes vikārs, pēc tam kļuvis par Rīgas Metropolijas Garīgā semināra garīgo tēvu, kā arī Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāļu RTI un RARZI docētāju.

LRKB IC

Scroll To Top