Now Reading
Benedikts XVI: šodien cilvēks slimo ar dvēseles kurlumu

Benedikts XVI: šodien cilvēks slimo ar dvēseles kurlumu

Vatikānā norisinās Pontifikālās slimnieku un medicīnas personāla pastorālās padomes rīkota 24. starptautiskā konference. Tās tēma: «Effatha! Nedzirdīgais cilvēks Baznīcas dzīvē». Konferencē piedalās gandrīz pustūkstotis dalībnieku no 67 valstīm. Skaidrojot Evaņģēlija fragmentu par kurlmēmā izdziedināšanu, Benedikts XVI uzsvēra, ka atklājam Jēzus mīlestību pret katru cilvēku.
Ar konkrētiem žestiem, kas liecina par Dieva Tēva mīlestību, Jēzus dziedina ne tikai fizisko kurlumu, bet arī atgādina, ka pastāv dvēseles kurlums – skaidroja pāvests. – Iekšēji kurls cilvēks ceļ aizvien augstākus mūrus, lai nedzirdētu Dieva un tuvākā balsi, sevišķi cietošo un nabadzīgo cilvēku balsi, un ieslēdzas dziļā un postošā egosimā.

Benedikts XVI atzinīgi novērtēja dažādu ekleziālo apvienību darbību nedzirdīgo labā, aizstāvot viņu tiesības un palīdzot integrēties sabiedriskajā dzīvē. Nedrīkst aizmirst dramatisko situāciju, kādā šodien dzīvo daudzi nedzirdīgie, īpaši nabadzīgajās valstīs, kur nav sakārtota likumdošana un pieejama medicīniskā aprūpe. Pāvests aicināja politiskās un civilas varas autoritātes un starptautisko organizāciju vadītājus izstrādāt konkrētas solidaritātes programmas, lai respektētu nedzirdīgo cilvēku cieņu un tiesības, palīdzētu tiem integrēties sabiedriskajā dzīvē. Baznīca, sekojot sava dievišķā dibinātāja mācībai un piemēram, atbalsta dažādas postorālās un sociālās iniciatīvas, veltot īpašu uzmanību tiem, kuri cieš. Tā apzinās, ka ciešanās slēpjas neparasts spēks, žēlastība, kas cilvēku tuvina Kristum. Benedikts XVI uzsvēra, ka arī nedzirdīgie, Kristības sakramenta spēkā, ir Evaņģēlija sludinātāji.

S. Krivteža / VR

Scroll To Top