Konsekrētās personas digitālās kultūras izaicinājumu priekšā

Digitālās kultūras un virtuālās pasaules izaicinājumi skar arī konsekrētās dzīves personas. Tāpēc ir nepieciešams pievērsties nopietnām pārdomām par moderno komunikācijas līdzekļu izmantošanas veidiem, to pozitīvo devumu, kā arī dažādiem riskiem. Ar šādu mērķi pirms dažām dienām Romā, Pontifikālajā „Regina Apostolorum” augstskolā, notika saiets par tematu: „Komunikācijas līdzekļu lietošana un nepareiza izmantošana kopienā”.
Profesore Marčela Lombarda norādīja, ka komunikācijas līdzekļi ir „Dieva dāvana” un Baznīca pauž gandarījumu par to progresu. Taču tai pat laikā esam aicināti apieties ar tiem prātīgi, jo nepareiza šo līdzekļu izmantošana var kaitēt mūsu iekšējai dzīvei un apdraudēt ne tikai konsekrēto personu aicinājumu, bet arī ikviena ticīgā kristīgos tikumus. Rakstniece Andžela Konde pasvītroja, ka pastorālajiem darbiniekiem un visiem ticīgajiem pienākas integrēt Evaņģēliju jaunajā modernās komunikācijas veidotajā kultūrā, lai „digitālais kontinents” tiktu pārveidots ar Iemiesotā Vārda spēku. Šī „mediju inkulturācija” ir iespējama visiem, tai skaitā arī konsekrētajām personām, kas vēlas īstenot savu harizmu, evaņģelizējot jauniešus un meklējot aicinājumus tur, kur tie ir, proti, arī internetā. Šobrīd Baznīca jau veiksmīgi darbojas šajā laukā. Vatikānam ir savs kanāls video krātuvē You Tube, atsevišķās diecēzēs tiešsaistē notiek katehēzes, globālajā tīmeklī atrodamas lūgšanas skolas un garīgie vingrinājumi, kā arī daudzi citi resursi cilvēka iekšējās dzīves bagātināšanai.

J. Evertovskis / Zenit

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti