“Kunga eņģelis”: pāvesta pārdomas par Kristus Karaļa valdīšanu

Kristus valdīšanas patiesā nozīme bija Benedikta XVI apceres pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” galvenā tēma. Pāvests skaidroja, ka Jēzus valstība neatbilda izvēlētās tautas priekštatam par mesiānisko valdīšanu. Tikai krusta nāvē pilnībā atklājās Kristus valdīšanas atšķirība no šīs pasaules varām. Uz kā balstās Jēzus karaliskā vara? – jautāja pāvests. – Viņa vara nav tāda, kāda tā ir šīs pasaules karaļiem un valdniekiem. Tā ir dievišķā vara, kas dāvā mūžīgo dzīvi, atpestī no ļaunā, uzvar nāvi. Tas ir Dieva mīlestības spēks. Tikai mīlestība spēj saskatīt labo ļaunajā, mīkstināt nocietinātās sirdis, nest mieru un dāvāt cerību. Tā ir žēlastības valstība, kas vienmēr ciena un respektē mūsu brīvību.
Benedikts XVI uzsvēra, ka žēlastības valstība reizē ir arī pienākums pieņemt labo un patieso, pat tad, kad jāiet pret straumi. Laika gaitā to ir pieredzējuši daudzi ticīgie, kuri par uzticību Kristum miruši mocekļa nāvē. Pāvests atgādināja, ka 21. novembrī Baznīca atzīmēja Vissvētākās Jaunavas Marijas prezentācijas templī piemiņas dienu. Tradicionāli tā ir lūgšanu diena par klauzūras klosteru locekļiem. Vatikānā dzīvo māsu kopiena, kas īpašā veidā lūdzas par pāvestu un Baznīcu. Benedikts XVI aicināja ticīgos garīgi un materiāli atbalstīt klauzūras klosterus.

Apsveicis atsevišķas svētceļnieku grupas, pāvests uzrunāja Svētā Pētera laukumā klātesošos poļu ticīgos. Kristus Karaļa svētki atgādina, ka cilvēka dzīves mērķis ir nevis vardarbības, naudas un izpriecu valstība, bet gan Dieva valstība, kas ir «patiesība, svētums, žēlastība, taisnība, mīlestība un miers». Lai mūsu dzīve kļūst par šī evaņģēliskā vēstījuma spožu liecību – vēlēja Benedikts XVI.

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests atgādināja, ka svētdien, 22. novembrī, Nācaretē notika beatifikācijas svinības. Altāru godā tika paaugstināta Marija-Alfonsina Danila Gatta (1843-1927). Šī arābu kristiete nodibināja Jeruzalemes Svētā Rožukroņa māsu kongregāciju. Pāvests atzinīgi novērtēja māsu darbību reliģijas izglītības jomā, analfabētisma apkarošanā Tuvo Austrumu reģionā.

«Māsas Marijas-Alfonsinas beatifikācija ir īpaša žēlastība Svētās Zemes katoļu kopienai» – teica Benedikts XVI. Nācaretes Pasludināšanas bazilikā Euharistiju svinēja Jeruzalemes latīņu rita patriarhs Fouds Tvals. Marijas-Alfonsinas Danilas Gattas beatifikācijas formulu nolasīja Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts arhib. Andželo Amato.

Homīlijā patriarhs norādīja uz svētuma liecības nozīmi ticīgo kopienas dzīvē. «Baznīca, kas nedod svētos starp saviem priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem un lajiem, ir kā neauglīga māte. Svētums ir Baznīcas autentiskuma zīme». Arābu kristiešiem šāda zīme ir svētīgā Marija-Alfonsina – uzsvēra Jeruzalemes latīņu rita patriarhs Tvals.

S. Krivteža / VR

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti