Nodibinājums Caritas Latvija aicina pieteikties brīvprātīgos

CARITAS EUROPA, kas dibināta 1971.gadā, apvieno 48 organizācijas, kas darbojas 44 Eiropas valstīs un ir viens no septiņiem CARITAS INTERNATIONALIS reģioniem, veidojot 162 organizāciju savienību, kas strādā katastrofās cietušo palīdzības sniegšanas, attīstības un sociālā darba jomā pasaules līmenī un ir viens no lielākajiem humānajiem palīdzības tīkliem pasaulē.

Savukārt Caritas Latvija ir Latvijas Romas-Katoļu Baznīcas Bīskapu Konferences dibināta NVO, kuras darbības mērķi ir vērsti, lai mazinātu nabadzību un sociālo nevienlīdzību, migrāciju un veicinātu sociāli neaizsargāto cilvēku iekļaušanu Latvijas sabiedrībā. Caritas Latvija ir Caritas Europa un Caritas Internationalis dalīborganizācija, kas kopā veido vairāk nekā 200 organizāciju savienību un ir viens no lielākajiem humānajiem palīdzības tīkliem pasaulē.                                            

CARITAS strādā un palīdz cilvēkiem, neskatoties uz viņu piederību kādai noteiktai reliģiskai konfesijai, rasei, dzimumam vai tautībai.

CARITAS pieeja balstās uz Baznīcas sociālo mācību, kas ir vērsta uz cilvēka personas cieņu.

CARITAS tic, ka vājie un apspiestie nav žēlošanas objekti, bet gan pārmaiņās cietušie, tāpēc CARITAS visiem spēkiem cīnās, lai izskaustu cilvēku pazemojošo nabadzību, nepieņemamus dzīvošanas un darba apstākļus, kā arī netaisnu sociālo, politisko, ekonomisko un kulturālo struktūru funkcionēšanu.

BRĪVPRĀTĪGO DARBS – tā ir lieliska iespēja sniegt palīdzību un apbalstu kā fizisku tā arī garīgu kādam, kura sirds ir izslāpusi pēc mīlestības. Darba lauks Latvijā ir saistīts ar kalpošanu bērnu namos, krīzes centros, cietumos, slimnīcās un citur reizi mēnesī vai biežāk pēc brīvprātīgo iespējām. Ar katru brīvprātīgo arī tiek slēgta vienošanās par izvēlētā daba izpildi un kalpošanas ilgumu.

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti