Pāvesta Benedikta XVI enciklikas „Caritas in Veritate” prezentācija

Pulksten 15.00 – grāmatu namā „Valters un Rapa” pāvesta Benedikta  XVI enciklikas  „Caritas in Veritate” („Mīlestība patiesībā”) tulkojuma latviešu valodā prezentācija, kuru laidusi klajā izdevniecība „KALA RAKSTI”. Šis tulkojums latviešu valodā ir veltījums Latvijas Republikas 91.dzimšanas dienai. Tulkojumu no vācu valodas veicis Valdis Bisenieks, redaktors Ēvalds Ikaunieks, teoloģiskais konsultants – priesteris Pauls Kļaviņš.

Enciklikā atspoguļots Baznīcas viedoklis par pasaules ekonomisko krīzi, tās izpausmēm un aprakstīti iespējamie risinājumi saskaņā ar Evaņģēlija mācību.

Prezentācijā piedalās :
–         V.E. kardināls Jānis Pujats;
–         Teoloģijas zinātņu doktors Pauls Kļaviņš;
–         Filozofijas zinātņu doktore, LZA akadēmiķe Maija Kūle;
–         Tulkotājs, filoloģijas zinātņu doktors Valdis Bisenieks.
–          Čelliste Baiba Pinta


Pāvesta Benedikta XVI jaunā enciklika „Caritas in Veritate”, kas tika publicēta š.g. 7. jūlijā, ir pirmā no viņa enciklikām, kura pievēršas sabiedrībā aktuāliem sociālajiem jautājumiem, un nu jau ir lasāma latviešu valodā. „Caritas in Veritate” ir pāvesta trešā enciklika, līdz šim ir publicētas divas viņa enciklikas: „Deus caritas est” (par kristīgo mīlestību) un „Spe salvi” (par kristīgo cerību).

Laikā, kad Latvijas valsts pārdzīvo vienu no vislielākajām krīzēm tās pastāvēšanas vēsturē, šī teksta tulkojumu var uzskatīt par būtisku palīgu tiem, kas meklē konstruktīvus risinājumus šī brīža situācijai. Dažas šis grāmatas nodaļas, liekās speciāli rakstītas Latvijas apstākļiem, jo īpaši tās, kuras norāda uz morāles un ētisko vērtību klātbūtnes nepieciešamību politikā un ekonomikā, ja valsts vēlas atrast ilglaicīgus risinājumus, kas ievērotu lielākās iedzīvotāju daļas intereses, tiesības un labumu. Grāmatā lasām:

‘Vispirmām kārtām mīlestība prasa taisnīgumu: kā atsevišķu cilvēku, tā arī tautu leģitīmo tiesību atzīšanu un ievērošanu /../
Mīlestība patiesībā – „Caritas in Veritate” – ir liels izaicinājums Baznīcai pasaulē, kur progresē un vēršas plašumā globalizācija. Bīstami mūslaikos ir tas, ka cilvēku un tautu faktiskajai savstarpējai atkarībai trūkst atbilstošu savstarpējo ētisko sirdsapziņas un saprāta attiecību, no kurām izrietētu patiesi cilvēciska attīstība. Vienīgi ar prāta un ticības apgaismotas mīlestības gaismu ir iespējams sasniegt attīstības mērķus, kam piemīt cilvēciskāka un cilvēciskojošāka vērtība. Labumu un resursu dalīšana, no kuras izriet patiesa attīstība, nav garantējama vienīgi ar tehnisku progresu un vienīgi ar aprēķina diktētām attiecībām, bet gan ar visu mīlestības potenciālu, kura ļaunumu uzveic ar labo /../

Pašreizējās ekonomiskās krīzes sarežģītība un smagums, protams, mums sagādā rūpes, taču mums ar reālismu, paļāvību un cerību jāuzņemas jaunās atbildības, uz ko mūs aicina pasaules scenārijs, kuras kultūru visos tās dziļumos nepieciešams atjaunot un kuras pamatvērtības, uz kādām ceļama labāka nākotne, no jauna jāatklāj. Krīze liek mums pārplānot savu ceļu, izvirzīt sev jaunus noteikumus un atrast jaunus rīcības veidus, sekot pozitīvai pieredzei, atmetot negatīvo. Tādējādi krīze dod iemeslu šķirot un no jauna plānot. Ar šādu drīzāk paļāvīgu nekā rezignētu nostāju jācenšas pārvarēt pašreizējā mirkļa grūtības /../

Nabadzīgākos reģionos dažas grupas izbauda sava veida izšķērdīgu, uz patēriņu orientētu pārattīstību, kas nepieņemami kontrastē ar joprojām pastāvošā necilvēciskā posta situācijām. „Kliedzošas netaisnības skandāls” turpinās. /../

Personas cieņa un taisnīgums prasa, lai – it īpaši šodien – lēmumi ekonomikā pārspīlētā un morāli nepamatotā veidā nepalielinātu mantiskās atšķirības un lai prioritārais mērķis joprojām būtu visiem sagādāt darba iespējas un rūpēties, lai tās tiktu saņemtas /../
Saimnieciskā dzīve nevar atrisināt visas sabiedriskās problēmas, vienkārši ieviešot veikalniecisku domāšanu. Jāorientējas uz vispārības labumu, par ko arī un vispirmām kārtām jārūpējas politiskajai kopienai.’

Grāmata ieteicama visiem domājošiem Latvijas iedzīvotajiem, kas vēlas meklēt jaunus ceļus, lai mūsu valsts publisko telpu veidotu taisnīgāku, godīgāku un atbildīgāku par saviem iedzīvotājiem.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti