Now Reading
Pāvests FAO mītnē: lai izskaustu badu, jāatzīst cilvēka transcendentā vērtība

Pāvests FAO mītnē: lai izskaustu badu, jāatzīst cilvēka transcendentā vērtība

Lauksaimniecības attīstība un pārtikas drošība joprojām ir starptautiskās politiskās darbības viena no galvenajām prioritātēm. Taču pirmais solis nabadzības un bada izskaušanas ceļā ir ikviena cilvēka trascendentās vērtības atzīšana – norādīja Benedikts XVI. 16. novembrī pāvests apmeklēja ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) mītni Romā, kur piedalījās Pasaules samita par pārtikas drošību atklāšanas svinībās. No vienas puses, šobrīd piedzīvojam ekonomisko un finanšu krīzi, vairojas to cilvēku skaits, kuri cieš badu, pārtikas precēm palielinās cenas, samazinās ekonomiskie resursi nabadzīgajām tautām, bet no otras puses, vienlaikus kļūst aizvien skaidrāk redzams tas, ka zeme spēj pabarot visus tās iedzīvotājus.
Īstenībā, pasaulē kopumā pietiek lauksaimniecības produkcijas, lai apmierinātu visu cilvēku vajadzības. Problēma saistās nevis ar materiālo resursu nepietiekamību, bet gan ar sociālo resursu trūkumu – pasvītroja pāvests, atsaucoties uz savu sociālo encikliku „Caritas in veritate”. Ekonomiskajā sfērā vajadzīga tāda kārtība, ar ko tiktu nodrošināta pastāvīga pieeja pārtikai un ūdenim visiem cilvēkiem. Turklāt pārtikas nedrošības problēmu jārisina ilgtermiņa perspektīvā, izskaužot strukturālos tās cēloņus un veicinot lauksaimniecības attīstību visnabadzīgākajās zemēs – atgādināja Benedikts XVI. Rūpējoties par lauksaimniecības attīstību, nepieciešams nodrošināt investīcijas lauku infrastruktūrā, apūdeņošanā, transporta un tirgus attīstībā, kā arī formācijā un lauksaimniecības tehnikas izplatīšanā.

Svētais tēvs norādīja, ka samita par pārtikas drošību sasaukšana liecina par pašreizējo pārtikas drošības mehānismu vājumu, kā arī reizē par nepieciešamību no jauna tos pārdomāt. Vajadzīga sadarbība un mīlestības dzīvināta solidaritāte – viņš pasvītroja. Tehniskais progress, likumu normas un institūcijas ir būtiskas lietas, taču nedrīkstam aizmirst reliģisko dimensiju. Benedikts XVI ir trešais pāvests – pēc Pāvila VI un Jāņa Pāvila II, kurš apmeklēja FAO mītni. Samita atklāšanā piedalījās apmēram 30 valstu līderi, kā arī ANO ģenerālsekretārs Ban Kimūns un FAO ģenerāldirektors Žaks Diufs.

J. Evertovskis / VR

Scroll To Top