Now Reading
Vatikānā notiks studijas par Internetu

Vatikānā notiks studijas par Internetu

Vatikānā ieradīsies Facebook, Youtube un Wikimedia pārstāvji, lai piedalītos sanāksmē kopā ar Eiropas Bīskapu konferenču atbildīgajiem par sociālo komunikāciju un medijiem. Sanāksme notiks no 12. līdz 15. novembrim un tās temats ir „Interneta kultūra un komunikācija Baznīcā”.
Kādas ir Interneta iespējas Baznīcas misijā šodien? Kāda ir jaunā Interneta kultūra? Kā Internets tiek izmantots ikdienas pastorālajā darbā mūsu diecēzēs un draudzēs? Vai Baznīca spēj pasniegt kristīgo vēsti pašreizējā interaktīvajā kultūrā? Uz šiem un citiem jautājumiem centīsies rast atbildi sanāksmes dalībnieki.
Eiropas Bīskapu konferenču pārstāvjiem būs iespēja veikt domu apmaiņu ar mūsdienu sociālās komunikācijas speciālistiem, uzzināt, kā un kādiem nolūkiem Internetu šodien izmanto jaunieši, kā arī iepazīties ar gaidāmajiem jaunumiem multimediālo tehnoloģiju jomā.

Tā dēvētā „tīkla paaudze”, lielākoties jaunieši, ir tie, kas visvairāk izjūt Interneta ietekmi savā dzīvē. Tāpēc sanāksmē Vatikānā klāt būs arī sociologi, kas palīdzēs saprast attiecības, kādas jaunieši ir izveidojuši ar Internet starpniecību. Vēlāk tiks prezentēta darba un formācijas pieredze, kādu ir guvuši atsevišķi, Internet jomā sagatavoti jaunieši, strādājot ar saviem vienaudžiem.

Baznīca bieži vien neapzinās, ka Interneta vidē darbojas tā dēvētie „hakeri”. Tā ir īpaša pasaule, kas nereti ir saistīta ar rupjiem kriminālpārkāpumiem. Sanāksmē liecību sniegs kāds jauns hakeris no Šveices un organizācijas Interpol pārstāvis cīņā pret noziegumiem Internet vidē. Tā būs iespēja uzzināt, kā var aizsargāties pret hakeru uzbrukumiem.

To pārkāpumu skaitā, ko visvairāk izdara Interneta lietotāji, ir autortiesību pārkāpumi. Arī Baznīcai ir jābūt uzmanīgai, lai aizsargātu savas autortiesības un lai tā pati, bieži vien neapzinoties, neizdarītu šāda veida pārkāpumus.

Mediji aizvien vairāk kļūst par sociālo un kultūras vidi, kurā noris liela, mūsu individuālās un sociālās darbības daļa. Digitālajā ērā Baznīcai ir jāuzdod sev divi būtiski jautājumi – kā tā sazinās savā iekšienē un kā tā sazinās ar pasauli?

I. Šteinerte/Vatikāna Radio

Scroll To Top