Now Reading
Pāvesta vēstījuma 43. Pasaules Miera dienā prezentācija

Pāvesta vēstījuma 43. Pasaules Miera dienā prezentācija

„Ja vēlies veicināt mieru, sargā radību”, šāds temats ir izvēlēts 43. Pasaules Miera dienas vēstījumam. Tā tiks atzīmēta 2010. gada 1. janvārī. Vatikāna Preses dienesta zālē 15. decembrī notika dokumenta prezentācija, kurā piedalījās Pontifikālās „Taisnība un miers” padomes emeritētais prezidents, kard. Renato Rafaels Martino un padomes sekretārs, mons. Mario Toso.
Vēstījumā Benedikts XVI mudina cilvēci apzināties, ka pastāv cieša saikne starp radības aizsardzību un miera veicināšanu. Mūsdienās šī saikne aizvien biežāk tiek apdraudēta. Miera pamatā ir harmonija starp Dievu, cilvēci un radību – Dieva iedibinātās kārtības respektēšana. Apkārtējās vides iznīcināšana izjauc harmoniju ne tikai starp cilvēci un radību, bet arī grauj attiecības starp cilvēci un Dievu. Prezentējot pāvesta vēstījumu, kard. Martino šajā kontekstā atgādināja, ka ekoloģiskās krīzes izvērtēšana cieši saistās ar cilvēka „iekšējās krīzes” analīzi.

Šodien saskaramies ar vides aizsardzības problēmu, zemes resursu un biotehnoloģiju neadekvātu izmantošanu, klimatiskajām izmaiņām un demogrāfisko pieaugumu. Ja, stājoties pretī šiem jaunajiem izaicinājumiem, tiks atstāta novārtā taisnība, sociālā vienlīdzība un starptautiskā solidaritāte, tad pastāv risks, ka varētu pieaugt spriedze un vardarbība starp tautām un paaudzēm. Tāpēc Svētais tēvs pasvītro, ka cilvēcei šodien vajadzīga dziļa iekšējā un kultūras atjaunotne. Tai nepieciešams no jauna atklāt pamatvērtības, uz kurām var veidot labāku nākotni priekš visiem. Ekonomiskā, pārtikas, apkārtējās vides un sociālā krīze ir cieši saistīta ar morālo krīzi. Atbildība pret radību saista visus: gan attīstītās, gan trūcīgās zemes – norāda pāvests, aicinot atmest patēriņa mentalitāti un būt pieticīgākiem un solidārākiem.

Vides aizsardzība ir visas sabiedrības kopējs uzdevums, jo radība ir Dieva dāvana visiem planētas iedzīvotājiem. Cilvēce ir savstarpēji saistīta, līdz ar to, lai veicinātu mieru, svarīgi apzināties arī šo saikni. Šāda apziņa palīdzēs izvairīties no dažādu ekoloģisko katastrofu cēloņiem. Vēstījumā Benedikts XVI brīdina no divām galējībām, proti, no vienas puses – neabsolutizēt dabu un nenostādīt to augstāk par pašu personu, bet no otras puses – pāvests atgādina, lai cilvēks nekļūtu par tehnikas vergu un apzinātos pats savas varas un iespēju robežas. Radības vienīgais Kungs ir Dievs, bet mēs esam aicināti būt par atbildīgiem līdzstrādniekiem Viņa radīšanas plānā.

Dievišķās Atklāsmes apgaismoti un, sekojot Baznīcas Tradīcijai, savu ieguldījumu miera veicināšanā sniedz kristieši – norādīts dokumentā. Pasauli un tās brīnumdarbus tie uzlūko ticības gaismā. Kristus ir atstājis cilvēcei Svētā Gara dāvanu, kurš darbojas vēsturē, gaidot to dienu, kad Kungs ar savu otrreizējo atnākšanu atklās „jaunas debesis un jaunu zemi” (2 P 3, 13), kur uz mūžīgiem laikiem valdīs taisnība un miers. Vēstījuma 43. Pasaules Miera dienā noslēgumā Benedikts XVI vēlreiz atgādina, ka sargāt apkārtējo vidi, lai tādējādi veicinātu mieru, ir katra cilvēka pienākums. Tas ir gan izaicinājums, gan arī reizē izdevība sniegt jaunajām paaudzēm labākas nākotnes perspektīvu.

J. Evertovskis / VR

Scroll To Top